Katus - Finnlog

Katus

 

Valdavalt kasutatakse kivikatust, mis on sobiv oma raskuse poolest. Palju on paigaldatud kärg- ja plekk-katust. Alternatiivina eelpoolmainitud katetele võib kasutada ka sindleid või roogu.

Vaata videot palkmaja lumekoormusest.

Miks on oluline maja projekteerimisel arvesse võtta lumekoormust?