Liimpuidu tehnoloogia - Finnlog

Liimpuidu tehnoloogia

Liimpuidu tehnoloogia annab mitmeid eeliseid

Igal heal asjal on põhjus, miks see on hea. Nii on see ka liimpuiduga. Mis on Finnlog majade puhul kasutatava liimpuidu eripära ja miks julgeme oma toodangut soovitada?

Kui vaadata erinevate tootjate liimpuitu, siis esmapilgul ei ole suurt erinevust märgata. Nagu nimigi ütleb tehakse liimpuitu lamellide kokkuliimimise teel. Liimpuidu kvaliteedi määrab ära puidu kvaliteet, puidu niiskus ja liimimistehnoloogia. Finnlogi jaoks on kõik need komponendid väga olulised, kuid erilist tähelepanu on pööratud liimimistehnoloogiale.

Enamasti kasutatakse liimpuidu tegemisel külmpress või kuumpress tehnoloogiat. See on küllaltki suure töömahuga. Tehas, kellelt Finnlog materjali tarnib, kasutab tehnoloogiat, kus liimikihist suunatakse läbi kindlal lainepikkusel raadiolaine. See laine tekitab liimikihis vesiniku molekulide kiire polaarsuse vahetuse ja käivitab liimiseks vajalikud reaktsioonid. Antud liimimistehnoloogia peamiseks eeliseks on see, et liimitavate puitlamellide niiskussisaldus saab olla väike, ainult u. 15%. Tehases hoitakse kogu tootmisprotsessis puitmaterjal õigel niiskustasemel, sest see on vajaliku kvaliteedi saavutamise eeltingimuseks. Seevastu paljudel teistel liimimistehnoloogiatel peab liimimiseks puidu niiskussisaldus olema oluliselt suurem, et liimimisprotsess saaks üldse toimuda. Tulemuseks on olukord, kus niiskem liimpuit hiljem sisetingimustes kuivab rohkem ning see toob kaasa majas puidu suuremad deformatsioonid.

Finnlogi majade puhul tähendab väiksem puitmaterjali niiskus kokkuvõttes seda, et liimpuidu hilisemad niiskusest tulenevad mahumuutused on väga väiksed ja liimpuit palkseina vajumine tervikuna on vaid u. 1 cm/m.

Lisaks on Finnlog majade tootmine allutatud tugevale puitmaterjali kvaliteedikontrollile. Puidu eelvalik on põhjalik ja puitmaterjali ostetakse parimatelt tarnijatelt kindlaksmääratud kvaliteedikriteeriumite alusel. Puitmaterjal sorteeritakse põhjalikult ja lamellid valitakse igas liimpuitpalgis kindla põhimõtte järgi. Liimpuitpalgis on tihedam südapuit alati paigutatud väljapoole, kuna see kuivab pikalt ja ei too kaasa kiiret puidu lõhenemist. Liimpuitpalgi sisemised lamellid aga paigutatakse tasakaalustamiseks kord südapuiduga väljapoole ja kord sissepoole. Selline liimpuitpalgi sisemine lamellide paigutus aitab stabiilsemalt taluda seinakonstruktsioonis niiskuse muutusi ja aitab pikaajaliselt ära hoida palkide välispinna lõhenemist.

Liimpuidu kvaliteedile aitab oluliselt kaasa ka see, et puitlamellide ettevalmistamisel kahjustatud kohad vajadusel eemaldatakse ehk lõigatakse lamellist jupp välja ja kasutatakse liimisel ainult sobiliku kvaliteediga puitmaterjali.

Puitmaterjalina kasutatakse Finnlogi majade puhul kuuske või mändi. Kuusk on heledam ja aja jooksul muudab vähe värvi. Seevastu mänd aja jooksul muutub kollaseks.

Finnlog kasutab lamellide liimimiseks unikaalset konveiersüsteemi, millel ettevalmistatud lamelle liimitakse järjest 5 m lõikudena. Selline mehhaniseeritud konveierlahendus võimaldab tehnoloogiliselt toota suuremaid mahtusid ja on samal ajal lihtne ning tõhus, kuna ei vaja oluliselt käsitsitööd. Finnlogi majade liimpuit lõigatakse tehases täpselt vajalikesse mõõtudesse ja seetõttu on lihtne seda ehitamisel kasutada.

Kõik eeltoodu tagab selle, et Finnlog liimpuidust maja on kvaliteetne ja kauakestev ning lubab anda maja  karkassile lausa 10 aastase garantii.

Vaata videost lähemalt, milline näeb välja liimpuit konstruktsioonide tootmine.