Meie lugu - Finnlog

Meie lugu

 

2003. aastal asutati Eestis Finnlog Group OÜ. Tänaseks on sellest ettevõttest välja kasvanud nii Eestis kui ka erinevatel välisturgudel tegutsevate ettevõtete grupp. Ettevõtte müügikäibes on eksport aina kasvava osatähtsusega, moodustades ligi 65%. Peamisteks ekspordipartneriteks on Venemaa, Soome ja Norra. Finnlog Group OÜ rolliks on oma tütarettevõtete tegevuse koordineerimine, haldamine ja tervikuks ühendamine.

Finnlog OÜ keskendub peamiselt liimpuidust palkmajade arhitektuurilahenduste väljatöötamisele ja müügile nii Eestis kui ka välisturgudel. Peame väga oluliseks edendada uudset puitarhitektuuri ja eristuda seeläbi konkurentidest.

Finnlog Ehitus OÜ ehitab ja tegeleb oma valdkonna arendamisega. On väga tähtis, et kvaliteetne ja hinnaline materjal saaks oskuslikult paigaldatud. Meie ehitusspetsialistid omavad pikaajalisi kogemusi ja suur osa neist on tegevad meie ettevõttes selle loomisest alates. Koolitusprogrammid, koostöö mitmete ala tippspetsialistidega (näiteks energiatõhususe parandamiseks) ja meie tööde kontrollimiseks kaasatud sõltumatu ehitusjärelevalve loovad eelduse kvaliteetse ehitusteenuse pakkumiseks.

Finnlog CLT- ja Hirsitalot on Soomes registreeritud tütarettevõte, kes pakub põhjanaabrite turul ehitusteenust. Soomest saadav puitmajade ehituse kogemus annab meile hea võimaluse kasutada uudseid ja efektiivseid ehitusvõtteid ka Eestis.

Meie põhiväärtused moodustavad aluse ettevõtte järjepidevaks arenguks:

  • Keskkonnasõbralikkus ja naturaalne elukeskkond
    Meie majad säästavad keskkonda ja on tehtud puhtast looduslikust materjalist
  • Igakülgse loovuse ja pideva arengu toetamine
    Ettevõte soovib näha kaugele tulevikku ning pidevalt arendada ja uuendada liimpuidust palkmajade arhitektuuri
  • Ausus ja avatus
    Peame oluliseks ausat ja avatud suhtlemist nii kollektiivis, kliendisuhetes kui suhetes koostööpartneritega

Finnlogi logo sümboliseerib Põhjamaade pikaajalisi traditsioone palkmaja ehituses, kindlust ja kaitset pakkuvat kodu ning ühendab kaasaegse arhitektuuri palkehitusega.

Struktuur

Finnlog OÜ keskendub peamiselt palkmajade projekteerimisele ja müügile nii Eestis kui ka välisturgudel. Samuti toimub selles ettevõttes kogu projekteerimistöö arendus.

Finnlog Ehitus OÜ ehitab ja tegeleb oma valdkonna arendamisega.

Finnlog CLT- ja Hirsitalot on meie Soomes registreeritud tütarettevõte, kes pakub põhjanaabrite turul ehitusteenust.

Finnlog Group OÜ rolliks on oma tütarettevõtete tegevust koordineerida, hallata ja tervikuks ühendada.