CLT-Elementmajad | Finnlog | Palk & Elementmajad

CLT-Elementmajad

CLT-elementmaja on looduslähedane ja energiatõhus täispuitmaja

clt-elementmaja
Villa Lippa Kisakallio on CLT-elementmaja Soomes, mis on ehitatud puhkekoduks.
CLT-ELEMENTMAJA

Finnlogi CLT-elementmaja (CLT ehk Cross Laminated Timber ehk ristkihtpuit) ühendab endas palkmajade ja puitkarkassmajade parimad omadused. Palkmajade hea sisekliima ja looduslikkus ning puitkarkassmajade energiatõhusus ja arhitektuursed võimalused annavad tulemuseks unikaalse, loodusliku ja energiatõhusa täispuitmaja.

MIS ON CLT?

CLT ehk ristkihtpuit on täispuidust plaat, mis koosneb vähemalt kolmest üksteise suhtes risti paiknevast liimpuitkilbist. CLT on äärmiselt tugev ja suure koormustaluvusega looduslik ehitusmaterjal, mis on hästi kombineeritav teiste ehitusmaterjalidega.

Puit on ehitusmaterjalina ajas üha tähtsamaks ressursiks muutunud. Ehitustehnilised uuringud tule- ja mürakaitse valdkonnas, materjalide arendus, insener-tehniline tarkvara areng ja uued tootmistehnoloogiad on loonud täiesti uusi võimalusi puithoonete disainimisel.

CLT-ELEMENTMAJA EHITUS

CLT-elementmaja eeliseks on selle arhitektuurne paindlikkus, võimaldades ehitada maja vastavalt detailplaneeringule ning arvestades sinu pere erisoovidega. Elementmaja ehitus alates projekteerimisprotsessist kuni võtmete üleandmiseni võtab keskmisel 8-9 kuud. Projekteerimisteenus on Finnlogi klientidele hinna sees. Tule konsultatsioonile.

UNIKAALNE JA EKSKLUSIIVNE

Finnlogi CLT-elementmaja on unikaalne ja luuakse lähtudes kliendi soovidest ja vajadustest. Valida on võimalik mitme erineva välisviimistlusmaterjali vahel: puitlaudis, krohv ja teised viimistlusmaterjalid. See annab arhitektuurilise vabaduse ning võimaldab sobitada CLT-elementmaja ideaalselt nii maa kui ka linnakeskkonda.

KESKKONNASÕBRALIK JA LOODUSLÄHEDANE

Puit on taastuv loodusressurss ning jätkusuutlik ehitusmaterjal, mille tootmiseks kulub palju vähem energiat võrreldes teiste ehitusmaterjalidega. Lisaks sellele kasutatakse Finnlogi CLT-elementmajades looduslikku puitkiust valmistatud soojustusvilla.

Ökoloogilisest seisukohast vaadatuna on olulised järgnevad aspektid:

● Väiksem energiakulu tootmisel võrreldes teiste materjalidega
● Vähene ajakulu võimaldab säästa veelgi enam
● Taaskasutusega seotud lisahüved
● Tootmisjääkide kasutamise võimalused

Nagu on öelnud maestro Tõnu Kaljuste, siis tema arvates on CLT tänapäeva parim ja loomulikuim ehitusmaterjal, millel on betoonehitise kompaktsus ning puitmaja hing.

TERVISLIK ELUKESKKOND

Puit on oma olemuselt hea soojusisolaator ja niiskusregulaator, mis muudab õhu täispuitmajas puhtaks ja kergesti hingatavaks. Siseruumide suhteline õhuniiskus on mugavuse oluliseks teguriks. Puit on naturaalne ehitusmaterjal, millest ei vabane õhku kahjulikke aineid.

Vaata CLT-maja virtuaalset kliendipäeva ja tutvu elementmaja virtuaaltuuriga.

ENERGIATÕHUS

Energiatõhususe tagab õhu- ja soojapidav välistasapind. CLT seinaelement koosneb ristkihtpuidust, puitkiudvillast, tuuletõkkekangast ja välisvoodrist.

Tänaste energiahindade juures on Finnlogi CLT-elementmajadel suur eelis teiste turul pakutavate alternatiivide ees.