CLT-Elementmajad | Finnlog | Palk & Elementmajad

CLT-Elementmajad

CLT-elementmaja on looduslähedane ja energiatõhus täispuitmaja

CLT-ELEMENTMAJA
Finnlogi CLT-elementmaja (CLT ehk Cross Laminated Timber ehk ristkihtpuit) ühendab endas palkmajade ja puitkarkassmajade parimad omadused. Palkmajade hea sisekliima ja looduslikkus ning puitkarkassmajade energiatõhusus ja arhitektuursed võimalused annavad tulemuseks unikaalse, loodusliku ja energiatõhusa täispuitmaja.

MIS ON CLT?
CLT ehk ristkihtpuit on täispuidust plaat, mis koosneb vähemalt kolmest üksteise suhtes risti paiknevast liimpuitkilbist. CLT on äärmiselt tugev ja suure koormustaluvusega looduslik ehitusmaterjal, mis on hästi kombineeritav teiste ehitusmaterjalidega.

ENERGIATÕHUS
Energiatõhususe tagab õhu- ja soojapidav välistarind. CLT seinaelement koosneb ristkihtpuidust, puitkiudvillast, tuuletõkkekangast ja välisvoodrist.

KESKKONNASÕBRALIK JA LOODUSLÄHEDANE
Puit on  taastuv loodusressurss ning jätkusuutlik ehitusmaterjal, mille tootmiseks kulub palju vähem energiat võrreldes teiste ehitusmaterjalidega. Lisaks sellele kasutatakse Finnlogi CLT-elementmajades looduslikku puitkiust valmistatud soojustusvilla.

TERVISLIK ELUKESKKOND
Puit on oma olemuselt hea soojusisolaator ja niiskusregulaator, mis muudab õhu täispuitmajas puhtaks ja kergesti hingatavaks. Siseruumide suhteline õhuniiskus on mugavuse oluliseks teguriks. Puit on naturaalne ehitusmaterjal, millest ei vabane õhku kahjulikke aineid.

UNIKAALNE JA EKSKLUSIIVNE
Finnlogi CLT-elementmaja on unikaalne ja luuakse lähtudes kliendi soovidest ja vajadustest. Valida on võimalik mitme erineva välisviimistlusmaterjali vahel: puitlaudis, krohv ja teised viimistlusmaterjalid. See annab arhitektuurilise vabaduse ning võimaldab sobitada CLT-elementmaja ideaalselt nii maa kui ka linnakeskkonda.

CLT-elementmaja virtuaalne kliendipäev