Mis on CLT? - Finnlog

Mis on CLT?

Mis on CLT?

Esialgne CLT tootmise areng sai alguse Lausanne’st Šveitsist 90-ndate aastate alguses. Mitmed ettevõtted alustatasid tootmist endi loodud patentide põhjal. 1996 aastal muutus Austrias kohustuslikuks teadusuuringute läbiviimine kaasaegse CLT arendamises. Mõned aastad  olid aeglase areguga, aga 2000 aastast hoogustus ja kasvas CLT kasutus oluliselt, osaliselt tänu ökoloogilise mõteeviisi populaarsuse kasvule ehitussktoris – ennekõike ikkagi paremale efektiivsusele, ehitusnormide muutustele (eriti Rootsis ja Madalmaades), täiustatud turundusvõtetele ja edasimüüjatele. Oluline faktor oli, et tajuti seda, et CLT ei ole enam katsetuslik/eksperimentaalne konstruktsiooni süsteem. Euroopa tootjad on järginud ETA põhimõttelisi parameetrilisi juhiseid, mis lubavad neil toota, kuigi arenduspingutusi tehakse sisuliselt Euroopa Standardite (EN) järgi. Tüüpilise ehitiste variandid on korterelamud ja haridusasutuste hooned.

Puidu tähtsus ehitusmaterjalina on ajas muutunud üha tähtsamaks, mida mõned aastakümned tagasi ei osatud isegi kõige positiivsemates ennustustes prognoosida. Ehitustehnilised uuringud tule- ja mürakaitse valdkonnas, materjalide arendus, insener-tehniline tarkvara areng ja uued tootmistehnoloogiad on loonud täiesti uusi võimalusi puithoonete disainimisel.

CLT (Cross laminated timber) on täispuidust plaat, mis koosneb vähemalt kolmest üksteise suhtes risti paiknevast liimpuitkilbist. CLT plaati kasutatakse nii sise- ja välisseinteks kui ka lagede ja katuste jaoks. CLT-elementmajad kestavad sajandeid, kui on korralikult projekteeritud, ehitatud ja kaitstud ilmastiku ning niiskuse eest.