Soojapidavus - Finnlog

Soojapidavus

Vastavalt välispiirete energiatõhususe miinimumnõuetele peab projekteeritavate ja ehitatavate hoonete seinte soojusjuhtivus (U arv) jääma vahemikku mitte rohkem kui 0,17…0,23 [W/m2K]. U arv näitab mitu vatti (w) liigub läbi seina ühe ruutmeetri, kui temperatuur erineb piirde eri pooltel 1 kraad. U arvu aluseks võttes saame tuletada seina soojustusekihi paksuse.

Välisseina U arvu määrab peamiselt summeerituna selles paiknevate materjalikihtide soojusjuhtivused. Materjalikihi U- arv võrdub selle soojusjuhtivus korrutatuna tema paksusega (m). Väiksem soojajuhtivus tähendab paremat soojapidavust. Euroopas levinud soojustusmaterjalide keskmine sooja-erijuhtivus = 0,037(W/m²°C).