Ehitusjärelvalve - Finnlog

Ehitusjärelvalve

 

Finnlog töötab majade püstitusel koos kliendipoolse ehitusjärelvalvega. Kõigi majade kandvad konstruktsioonid, olulised sõlmed ja ehitusfüüsikalised omadused vaadatakse järelvalve poolt üle. Kontroll ei hõlma mitte niivõrd vigade otsimist vaid asjade parendamist ja probleemide vältimist.

Viimase kümnendi jooksul on ehituses palju muutunud, oluliseks on saanud energiasäästlike majade ehitus ning turule on tulnud palju uusi tööriistu. Kõik on muutunud palju automatiseeritumaks. See eeldab kursis olemist uute töövõtetega ja ehitustehniliste lahendustega. Ehitusjärelvalves on aga just õiged inimesed sellega kursis olema ja ehitusel vastavaid korrektuure sisse viima.

Finnlogile on oluline, et iga maja oleks materjalist kuni ehituseni ühtlase kvaliteediga. Oluline on “hoida kätt pulsil”, et ükski maja ei erineks oma ehitustehnilistelt näitajatelt teisest. Selle saavutamine on võimalik ainult erapooletu järelvalve toel.