Keskkonnasõbralikkus - Finnlog

Keskkonnasõbralikkus

Finnlogi majas saad hoida tervist, loodust ja tavasid

Tervislik ja täiuslik elukeskkond

Suur osa inimestest pöörab aina rohkem tähelepanu oma eluviisile. Trendid viitavad sellele, et üha teadlikumalt eelistatakse tervislikumaid tooteid. Ilmselt tuleneb see paljuski inimeste isiklikust kogemusest: nad mõistavad, et saavad õigeid valikuid tehes oma elukvaliteeti ise parandada.

Tänapäeva palkseintes on ühendatud esivanemate traditsioonid ja võimalus taastada looduslik elukeskkond. Palkseina katsudes tunneme meeldivat soojust. Need seinad säilitavad ja mõneti ka taaselustavad võimaluse viibida looduses ööpäev läbi. Ühtlane niiskusrežiim ja palgi võime soojust salvestada tekitavad õdusa tunde kosutades nii füüsilist kui vaimset tervist. Palk oma naturaalsuses minimiseerib allergiate tekkevõimalust.

Looduslikud mustrid seovad Sinu pere elukeskkonna täiuslikuks.

Maja, mis säästab keskkonda

Enamasti juhitakse inimeste tähelepanu üksnes maja soojapidavusele. Kindlasti on see väga oluline. Samas tuleb meil mõelda ka oma ökoloogilise jalajälje vähendamisele. Siin on palkmaja vaieldamatu liider.
Ehitades maja metsas kasvanud materjalist, kasutame looduslikul viisil taastuvat ressurssi. Me anname järeltulijaile võimaluse ka järgneva saja aasta jooksul samast paigast midagi vajalikku võtta.
Finnlogi majade palkmaterjali tootmisel ei teki tarbetuid jääke. Kõik puidujäägid kasutame kütuseks: fossiilkütuseid me ei vaja.
Kunagi kauges tulevikus, kui palkmaja elu jõuab lõpule, on väga lihtne puitu looduse elutsüklisse tagasi tuua: ka palkide utiliseerimine toimub looduslikul teel.

Palkmajas elades saad kasutada loodust nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik.

Side möödunuga annab jõudu

Põlvest põlve on inimesed kandnud endaga kaasas traditsioone. Palkmajaehitus on kindlasti üks eeskujulikumaid traditsioonide kandmise näiteid. Palkmajade ehitamise järjepidevust on Eestis aidanud üleval hoida praktiline meel: siin on olnud puitu ju piisavalt, et sellest maju ehitada.

Traditsioonid seonduvad väga tihedalt meie juurtega. Inimese hing soovib kogeda ühisust esivanemate kogemuse ja olnuga – see annab turvatunde ning jõu edasi
liikuda.

Maja, mille ehitamisel on rakendatud põlvest põlve kantud teadmisi ja väärtusi, suudab pakkuda elanikele kindlat tuge.