Loodussõbralikkus - Finnlog

Loodussõbralikkus

Puitmaterjali kasutamine vähendab CO2 emissiooni. Puu kasvamise ajal omastatakse ja salvestatakse süsinikdioksiidi ümbritsevast atmosfäärist st. puit kui materjal, tekib päikeseenergia ja fotosünteesi koosmõjul. 1 m3 puidu maht sisaldab 1 tonn CO2, millest järeldub, et puidu aktiivsem kasutamine vähendab globaalset kasvuhooneefekti. Kusjuures, sajandeid kasutatatud puitmaja materjal on taaskasutatav energeetika valdkonnas.


Süsiniku salvestamine mitmekorruselise elamu kompleksi näitel [kg/m2]
Eelnevalt graafikult ilmneb, et süsiniku salvestamise võimekus CLT-paneelil ületab kivi/betooni ligikaudu 14-kordselt!

Tooted metsandusest ja saetööstusest aitavad kaasa süsiniku neeldumisele, samas ka vähendades suurel määral CO2 tekkimist – selline puidukasutus toimib ka fossiilkütuste asendajana.

Ökoloogilisest seisukohast vaadatuna on olulised 4 kasulikku momenti:
● Väiksem energia kulu tootmisel võrreldes teiste materjalidega
● Vähene aja kulu võimaldab säästa veelgi enam
● Taaskasutusega seotud lisahüved
● Tootmisjääkide kasutamise võimalused