Ehitusmaterjal - Finnlog

Ehitusmaterjal

Finnlog on selgelt määratlenud oma sihid, ehitades meie klientidele massiivsest liimpalgist elumaju, suvilaid ja saunamajasid.

Palkseinte toormaterjaliks sobivad kõige paremini Kesk-Soome piirkonnas kasvavad männid ja kuused. Sealse metsa ühtlased kasvutingimused panevad aluse stabiilsele ja kestvale materjalile.

Välisseinte kandekonstruktsioon valmistatakse männi- ja kuusepuust, mille niiskustase on viidud 13%-ni. Finnlogi mitte vajuv seinapalk liimitakse kokku mitmest puitlamellist, nii et tugevaim osa puu süda jääb alati palgi välispinda.

Finnlogi liimpalgi olulised omadused:

  • uuenduslik mitte vajuv ja väga stabiilne palgiprofiil,
  • esineb minimaalselt deformatsioone ja pragusid,
  • massiivsuse tõttu omab palk kõrgemat tulepüsivust,
  • akumuleerib hästi sooja,
  • majas säilib loomulik niiskusregulatsioon,
  • puhas ja looduslik toode.

Kliendil on võimalik valida erineva paksusega palkide vahel. Palkseinad 135×260, 202×260 ja 240×260 sobivad eeskätt elumajade ehituseks ning ei vaja enam lisasoojustamist.

palgi mõõdud