Elekter - Finnlog

ELEKTER

 

Elekter palkmajas

Nüüdisaja palkmajas on ka elektrisüsteem lahendatud tänapäevaselt. Hästi läbimõeldud elektriprojekt ja projekteeritud süsteemi asjatundlik paigaldus muudab hoone kasutamise mugavaks ning säilitab ja rõhutab ehitise isikupära.

Teeme koostööd asjatundjatega

Koos usaldusväärsete alltöövõtjatega projekteerime ise ka oma hoonete elektrivarustuse ja hoonesisesed elektripaigaldised. Finnlogi loodav elektriprojekt hõlmab

  • valgustust,
  • pistikupesade ja olmeseadmete toitevõrku,
  • elekterkütet ning ventilatsiooni,
  • nõrkvoolu kaabeldust.

Vormistame ise ka elektrisüsteemi kasutuseks vajamineva dokumentatsiooni ja korraldame lahenduse väljaehitamise.

Enne elektripaigaldiste kasutusse andmist kutsume objektile spetsialisti, kes teeb mõõdistustööd ja range tehnilise kontrolli, et veenduda elektripaigaldiste täielikus ohutuses.

Turvaline peidetud kaabeldus säilitab hoone ilme

Nüüdisaegse palkmaja puhul ei kasutata kaablite paigaldusel pinnapealset installatsiooni. Kogu kaabeldus on peidetud seinte, lagede ja põrandate konstruktsioonidesse. Pistikupesade toitekaablid veetakse põranda alt ja tuuakse seinas asuvast kanalist projektis määratud kohas seina pinnale. Võimaliku kahjustuse vältimiseks paigaldatakse põrandaalused kaablid plasttorudesse.

Kaablite paigaldamisel on oluline arvestada palgi mõningat mahukahanemist, muidu võib liiga pingule tõmmatud kaabel puruneda. Lülitid ja ka valdava osa pistikupesadest paigutame mittevajuvatesse vaheseintesse. Valgustite puhul üritame vähem kasutada pinna sisse süvistatavaid halogeenlampe, kuivõrd nende töötemperatuur on kõrge. Kui klient siiski soovib süvistatavaid halogeenlampe, paigaldame neile valgustitele kuumakindlad ümbrised.