Finnlog liimpuidu liim on turvaline - Finnlog

Finnlog liimpuidu liim on turvaline

Kas liimpuidu liim on turvaline ja ohutu?

Aeg-ajalt tekitab inimestes liimpalkmajades ja liimpalkides kasutatav liim küsimusi, mis on eelkõige seotud liimi ohutusega.

Finnlog kasutab liimpuidu tootmiseks Purbond ja Kestopur G10 liime.

Oleme selle valikuga just eriti tähelepanu pööranud tervisliku elukeskkonna ja terviseohutuse tagamiseks.

Milliste liimidega on täpsemalt tegu?

Purbond liim on rahvusvaheliselt sertifitseeritud ja omab DIN 1052 ja Erocode 5 standardite heakskiitu puittoodete tootmiseks. Liimis ei ole kasutatud lahusteid, see ei erita formaldehüüdi ega ka muid mürgiseid ained, mis teeb sellest toksikoloogiliselt turvalise toote.

Liimimisprotsessis kasutab liim puitmaterjali loomulikku niiskust. Samuti ei põhjusta Purbondi liim lamellide vahele aurutõkke kihti, mille tõttu toimuks niiskuse liikumine või soojusvahetus. Tagatud on isereguleeruv sisekliima, mis sarnaneb tavalisele palkmajale.

Kestopur G10 liim on ühekomponente PU-liim. Puittoodete tootmiseks kasutatav liim vastab standardite EN 15425 ja EN 14080 ning ehitusmaterjalide klassifitseerimissüsteemi heitkoguste kategooria M1 nõuetele.

Liim ei sisalda formaldehüüdi ega lenduvaid orgaanilisi aineid. Kui liim on kõvenenud, ei klassifitseeru see ka ohtlikuks jäätmeks.

Kestopur G10 liim on kuumakindel ja liimi saab kasutada sauna piirdekonstruktsioonis. Kõvenemise järgselt ei tekita see ka puittoodetes aurutõkke kihti ja säilib puitmaterjali isereguleeruv sisekliima.

Tervislik ja kvaliteetne elukeskkond

Oma elukeskkonna kujundamisel on puitmaterjal kindlasti üks parimaid valikuid. Järjest enam inimesi ja peresid väärtustab puitu kui materjali ning valib oma uueks koduks liimpuidust maja. Finnlogi kasutatav liimpuit on turvaline, ohutu ja keskkonnasõbralik materjal, mis tagab tervisliku ja kvaliteetse elukeskkonna!