Liimpalkmaja on palkmaja 2.0 | Liimpalkmaja eelised | Finnlog

Liimpalkmaja on palkmaja 2.0

Palkmaju on ehitatud aastasadu. Kogemus ja oskused on talletatud ning edasi antud meistrite kaudu põlvest põlve. Aja jooksul on võtud palkmaja ehitamise traditsioonidest ja oskustest parim ja sobitatud seda tänapäeva nõuete ja elukeskkonna tingimustesse.

Kui jätta välja käsitsi ja traditsioonilisel moel ehitatavad täispalkmajad siis põhiline areng on toimunud tänu uutele tehnoloogiatele.

Tänapäevane tootmistehnoloogia võimaldab palkmaterjali ette valmistada väga täpsete mõõtudega, tagada materjalide ühtlane kvaliteet ja tehase tingimustes teha valmis sellised materjalid ja tooted, et nende paigaldus oleks objektil lihtsam ja kiirem.

Finnlogi liimpalkmaja

Finnlog liimpalk on hea näide palkmaja edasiarendusest, kus tänu unikaalsele tehnoloogiale  on tagatud väga madala niiskustasemega puitlamellidele kokkuliimine. Tulemuseks liimpalk, millel on vähem deformatsioone ja vajumist ning minimaalselt pragusid kui võrrelda täispuidust palgiga.

Samal ajal on liimpalgi puhul säilinud kõik palkmaja eelised – majas on loomulik niiskuse regulatsioon, massiivne liimpalk akumuleerib hästi sooja ning tervikuna on tagatud puhta ja loodusliku materjali näol parim elukeskkond.

Liimpalkide tootmine on kogu tootmisprotsessis põhjalikult ja pidevalt kontrollitud. Täisautomaatsed liinid ja seadmed tagavad palkide ja detailide väga suure täpsuse kõikide lõigete ja mõõtude osas.

Liimpalkmaja eelised

Kokkuvõttes tagab palkmaterjali kõrgel tasemel tootmine liimpalkmaja välisseinte hea õhupidavuse, kuna välisseinte ehitamisel sobituvad palgid, nurgasõlmed ja detailid suure täpsusega.

See kõik aitab parandada maja soojapidavust. Maja soojapidavust tuleks alati hinnata tervikuna, mitte ainult välisseinte põhjal. Palkmaja puhul kompenseeritakse välisseina soojapidavust, parema põranda- ja katusekonstruktsiooni isolatsiooniga.

Liimpalkmaja on paindlik projekteerija mõtetele ja ideedele. Liimpalkmaju saab projekteerida mitmekesise arhitektuuriga ja neid saab edukalt ehitada modernsesse linnakeskkonda, kus moes suured klaaspinnad, kui ka põlislaante vahele, kus keskendutakse loodusega kooskõla saavutamisele.

Liimpalkmaja on palkmaja tänapäevane versioon – palkmaja 2.0.