Elementmajad | Uus trend palkmajasektoris | Finnlog

Elementmajad

Tänapäeval oodatakse ehitajalt, et majaehitus oleks kiire, kuid samal ajal peab olema tagatud ehitusprotsessi ja lõpptulemuse kõrge ehituskvaliteet. See on eesmärk, mida soovib iga tellija ja tegelikult ka ehitaja. Kuidas selline eesmärk saavutada? Lahendust pakuvad siinkohal elementmajad.

Elementmaja püstitamine 2 päevaga

Ehitamise kiiruse suurendamiseks ja ehituskvaliteedi tagamiseks on järjest enam majatootjaid viinud majade konstruktiivosade tootmise suures osas majatehastesse. Majakarbi ehitamiseks vajalike välis- ja vaheseinte, vahe- või katuslagede elemendid ning katusekonstruktsioonid valmivad tehases kontrollitud kvaliteediga materjalidest ning parima täpsusklassi tööpinkide ja automaatika kaasabil kiiresti ning eriti kvaliteetselt.

Tehase tingimustest on tagatud täielik kontroll kogu tootmisprotsessi üle algusest lõpuni, alates materjali valikust, tööprotsessi kontrollist, kuni valminud elemendi pakkimiseni enne tehasest väljasaatmist.

Tehase tingimustes ei sega tootmist ilmastikutingimused ja planeeritud elementide tootmine püsib ajagraafikus, mis võimaldab kokkuvõttes pakkuda elementmajade ehitust objektil võimalikult optimaalse ja lühikese ajaperioodiga. Keskmise suurusega eramaja majakarbi püstitamine tehases valminud elementidest võtab aega ainult parimal juhul ainult 2 päeva.

Vaata videost, kuidas Finnlog elementmaju paigaldab.

Finnlog elementmajad

Finnlogi elementmajad on toodetud ristkihtpuidust (CLT) paneelidest, mis tagavad  kandkonstruktsioonide suurepärase tugevuse ja kvaliteedi. Finnlog ristkihtpuidust elementmajad võimaldavad samal ajal osa saada massiivpuidust maja eelistest, pakkudes tervislikku ja hea sisekliimaga elukeskkonda.

Oluline osa ehituskvaliteedist saab alguse Finnlog ristkihtpuidust paneelide suurepärasest valmistustäpsusest, mistõttu elementide / paneelide omavaheliste liidete ühendamine ehitusobjektil on lihtne ja lõpptulemus täpne ning kvaliteetne.

Finnlogi poolt pakutavad CLT-elementmajad kannavad edasi puitmajade parimaid omadusi ja täites kõik tänapäevased nõuded hoonete õhu- ja soojapidavusele. Finnlog kasutab oma elementmajade välispiirete soojustamisel puitkiudvilla, mis sobitub puitmajaga kõige paremini.

Elementmajade viimistlemisel nii seest kui ka väljast puuduvad sisuliselt piirangud. Puitmajale omaselt tasub eksponeerida palju naturaalset puitpinda aga seina või laepindadesse saab alati vaheldust luua ka muude viimistlusmaterjalidega.

Finnlog elementmajad võimaldavad arhitektuurselt mitmekesiste sh. kaasaegse arhitektuurikeelega hoonete rajamist ning sobituvad ideaalselt nii linna kui ka maakeskkonda.

Elementmajad on tulnud, et jääda! Elementmajad lihtsustavad ehitusprotsesse, tehes selle kiiremaks, paindlikumaks ja kvaliteetsemaks. Vali omale Finnlog elementmaja!