Varguste ärahoidmine ehitusobjektil - Finnlog

Varguste ärahoidmine ehitusobjektil

Elame ajal, kus kahjuks aeg-ajalt külastavad meie kodusid kutsumata külalised.  Ikka ja jälle on kuulda lugusid sellest, kuidas vargad on inimeste kodusid külastanud ja mida on ära viidud. Ka ehitusobjektidel on probleeme vargustega ning iga majaomanik peaks enne ehitusperioodil läbi mõtlema, kuidas kaitsta oma ehitusobjekti.

Eramaja ehitusobjekt on üldjuhul vargale suhteliselt lihtne koht, kuhu vargile minna. Ehitusobjekti turvamine näiteks mehitatud valvega on lisakulu ning suurem osa eramajade omanikud seda kulutust ei tee.

Kuidas siiski hoida vargusoht minimaalne, mida saab majaomanik ette võtta ehitusaegse turvalisuse tõstmiseks?

Ehitusobjekti aiaga piiramine
Kõige tõhusam meetod varguste ennetamiseks on ehitusobjekti aiaga piiramine. Aed teeb reaalselt varga tegutsemise natukenegi ebamugavamaks ning sageli jäetaks aiaga piiratud objekt puutumata. Ideaalis võiks piirdeaed olla suletav selliselt, et selle avamine oleks aeganõudev tegevus.
Probleem on aga selles, et ajutine piirdeaed ehitamise ajaks hankida on küllaltki kallis ning seda paljud eramajade ehitajad ei kasuta. Siiski tasuks koostöös ehitajaga leida piirdeaia küsimuses mingi lahendus näiteks piirata mingit osa ehitusobjektist, mitte kogu krunti või kasutada odavamat võrkaeda ja mitte tellida kallimaid teisaldatavaid piirdeaedu.

Ehitusmaterjali kiire paikapanemine või kasutamine
Planeeri ehitustööd selliselt, et objektile transporditavad ehitusmaterjalid saaks võimalikult lühikese ajaga paika pandud.  Selles osas sõltub ka palju ehitusfirmast ja tema töökorraldusest. Mida vähem jäävad materjalid ehitusobjektil seisma ja ootele, seda väiksem vargusoht.

Majakarbi valve
Sellest hetkest, kui majakarp kokku saab ja avatäited ette, on igal juhul mõistlik panna majale ajutine valvesüsteem. Ajutine valvesüsteem ei peaks olema selline, mis kataks kogu majas kõik ruumid ja sissepääsud, kuid kindlasti võiks olla liikumisandurid neis ruumides, kus hoitakse viimistlusmaterjale või tööriistu. Tavaliselt ka majakarbi valmimisel ei ole veel kõiki siseseinu siis tegelikkuses sageli piisab paarist – kolmest liikumisandurist, valve klaviatuurist, valve keskseadmest ja sireenist.
Osadel ehitusfirmadel on omal selline komplekt olemas, mis majakarbi valmimisel kasutusele võetakse.
Säästlik variant on selline, kus ajutine valvesüsteem saadab häire korral maja omanikule ja näiteks ka ehitaja telefonile sõnumi. Kallim ja operatiivsem on kasutada mõne turvafirma teenuseid nii valveseadmete komplekti osas kui ka häiretele reageerimisel.

Maja viimistlemise etapis tõhusta valvet
Kui maja jõuab viimistlemise etappi ja alustatakse näiteks sanitaartehnika, pistikupesade või tehnoseadmete paigaldamisega, siis selleks ajaks võiks olla majas võimalusel juba korralik valvesüsteem paigaldatud ja kasutusel. Täna ehitatavatel eramutel enamik omanikke soovib majale valvet, kuid mõistlik oleks kavandada tööd selliselt, et hiljemalt viimistlustööde keskpaigaks oleks valvelahenduse kasutamine juba võimalik.

Lepi ehitajaga kokku majja sissepääs ja vastutus
Ühe maja ehitamisega on seotud palju ehitajaid ja nad on sageli mitmest eri firmast. Mida objekti lõpupoole, seda olulisem on jälgida vastutust majja sissepääsu osas.. Tavaliselt peatöövõtja vastutab selle eest, kes pääsevad majja ning kuidas toimub võtmete andmine. Objekti lõpufaasis peaks see kontroll olema eriti tugev, sest siis on majas rohkem vara, mis võib „kaduma“ minna. Tavapärane praktika on see, et need ruumid, mis on korras ja lõpetatud keeratakse lukku ning neisse pääseb vaid põhjendatud vajaduse korral.

Tee oma maja ehitamine turvalisemaks!