Trendid maja ehituses - Finnlog

Trendid maja ehituses

Igal ajastul on oma trendid. Nii on ka maja ehituses. Millised eelistused on täna oma kodu rajajatel?

Kui vaadata ajas tagasi siis hakkab silma ennekõike majade arhitektuur ja suurus. Majad laiemalt vaadatuna ilmselgelt iseloomustavad oma ajastut, traditsioone ja kultuuri. Arhitektuur võib kanda endas kõike väljendusvorme nagu näiteks suursugusust, väärikust, ekstravakantsust aga ka ratsionaalsust ja minimalismi või hoopi modernsust ning palju muudki. Iga ajastu arhitektuuris on alati kindlad tunnused, mis olenevalt rõhuasetustest loovad tunnetusliku terviku iga maja osas.

Ka eramute osas jooksevad ajastu trendid majadest läbi, kuigi kindlasti mõnevõrra vaoshoitumalt ja üldjuhul tagasihoidlikumalt kui ühiskondlike hoonete puhul.

Tänapäeval enamik eramajade soovijad teevad otsuse, kas valida väljanägemiselt klassikalise maja või modernsema maja vahel. Eraldi valikuna on alati olnud nn. villa tüüpi majad, mis on arhitektuuriliselt esinduslikud ja suursugused.

Klassikalisest majast on igaühel oma ettekujutus, kuid enamasti tähendab see viilkatusega 1 või 1,5 kordset maja, millel on pigem keskmise suurusega aknad. Klassikaline tähendab traditsioone ja seetõttu tänapäevane klassikaline maja kannab endas edasi pikka ajalugu ja parimat kogemust. Finnlog palkmajad on ehe näide, kuidas tänapäevane maja saab olla samal ajal ka traditsiooniline. Klassikalise maja eeliseks saab lugeda meie kliimas toimivat viilkatust ja optimaalse suurusega aknapindasid ja suurt ehituskogemust, mistõttu võimalikud vead ja eksimused projektides on ammu parandatud.

Modernsema maja tunneb ära peamiselt lamekatuse või ühepoolse madalama kaldega katuse järgi. Samuti kasutatakse selliste majade puhul suuremaid aknapindu või lausa maast-laeni aknaid ning tervikuna maja välisilmes on rohkem minimalistlikku arhitektuuri.

Modernsemad majad on kogunud viimasel 10 aastal populaarsust ja ka Finnlog pakub väljanägemiselt väga kaasaegse ilmega maju. Moderne maja pakub teatud eristumise võimalust ja eks see on ka peamine põhjus, miks modernsema väljanägemisega maju ehitatakse.

Samal ajal on tänapäeval klassikaline ja moderne maja teatud mahus segunenud ja kasutatakse üksteise elemente ja detaile ning teatud mõttes piirjooned erineva stiiliga majade vahe on hägustunud.

Modernseid maju ehitatakse tervikuna vähem, kuid samas kasutatakse nn. klassikaliste majade puhul näiteks suuremaid aknapindu aga ka muid modernsema maja tunnuseid nagu näiteks suured majast väljaulatuvad rõdupinnad ning puhtad suuremad pinnad.

Lisaks maja väljanägemisele on väga oluline maja suurus. Vahepeal oli periood, kus  eramud tehti võimalikult suured. Tavaliselt oli sellistel majadel täiskelder ja 1,5 – 2 korrust ning maja pind kujunes sageli 250-300 ruutmeetrini või enamgi. Sellistes majades oli küll piisavalt ruumi, kuid küttekulude kallinemisega muutusid selliste majade ülalpidamine üsnagi kalliks ja sellise suurusega maju ehitatakse nüüd oluliselt harvem.

Statistikaameti andmetest selgub, et viimase 22 aasta andmete alusel on kasutusloa saanud ühepereelamute keskmiseks suuruseks 150 m2. Kusjuures on huvitav, et statistika alusel on eluruumide pinnad pea järjepidevalt aastast aastasse suuremaks muutunud ja näiteks 2013 on ühepereelamu suuruseks lausa 184 m2.

Iga oma maja huviline aga peab lähtuma ennekõike enda soovidest ja vajadustest. Finnlog majade valikus on väga suur valik erineva arhitektuur ja suurusega maju. Huvitav on teada, milliseid maju ehitavad teised, kuid igaühel tuleb valik iseendal teha. Head valiku tegemist soovides!

Lisaks vaata video, kuidas valida maja projekti: