Tippkvaliteet - Finnlog

Tippkvaliteet

Ehitusplats. Tellija tuli vaatama oma lõppjärgus olevat maja. Ta märkab lõplikult viimistletud seinal väikest ebatasasust. Ta vaatab seda kohta iga nurga alt ja järjest enam see hakkab teda häirima. Tellija kutsub ehitaja ja ütleb, et see koht tuleb korda teha. Ehitaja vaatab seina ja ütleb, et see vastab igati kokkulepitud kvaliteedinõuetele.

Iga tellija jaoks on väga oluline, et tema maja oleks kvaliteetne. Kvaliteetne nii materjalide kui ka töö osas. Kuid, mida tähendab tellija jaoks kvaliteet? Mida mõistab ehitaja kvaliteedi all? Miks tekivad kvaliteedi pinnalt arusaamatused?

Kvaliteedinõuded

Probleem seisneb sageli selles, et tellija ei ole enda jaoks selgeks teinud kvaliteedinõudeid. Ja kvaliteedinõuded peaks olema üheselt ära toodud nii projektdokumentatsioonis kui ka ehitustööde lepingus. Need on alusdokumendid, mis määravad ära millise kvaliteediga peab ehitaja ehitama.

Tellija ootused on sageli suuremad. Näiteks ehituses ei ole 1-2 mm üldjuhul probleem, sest üldjuhul isegi kõrgema klassi kvaliteedinõuded lubavad sellist tolerantsi. Samas näiteks masinaehituses on selline tolerants juba enamasti lubamatu ning seetõttu täppiserialadega kokkupuutuvate inimeste puhul võib jääda arusaamatuks, miks ehituses asjad teisiti käivad ja sellist tolerantsi lubatakse.

Tänasel päeval kasutatakse Eestis kõige enam ehituslepingutes viiteid Soomes väljatöötatud ja kasutusel olevatele RYL kvaliteedinõuete kogumikele. RYL  ehk “Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset” tähendab soome keelest tõlgituna “Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded”. Need on enamikus tõlgitud eesti keelde ning neid uuendatakse ja kaasajastatakse pidevalt.

Nendes RYL kogumikes on vastavalt tööliigile ära toodud erinevad kvaliteediklassid ja töödega seotud lubatud tolerantsid ja nende mõõtmiste juhised. Levinuim kvaliteediklass eramuehituses on 2. klass.

Seetõttu on igal tellijal vajalik ühelt poolt jälgida, et kvaliteedinõuded ja kvaliteediklass kindlasti lepingus oleks kajastatud, kuid teiselt tegema ka enda jaoks, vähemalt üldisemal tasemel, selgeks, millised nõuded kaasnevad konkreetse kvaliteediklassiga. Kuna RYL kogumikud on suhteliselt kallid siis enamasti tellija neid endale välja ei osta, küll aga saab iga tellija vajadusel suuremates raamatukogudes nendega tutvuda või siis ehitajalt nendega tutvumist paluda.

Tippkvaliteet on võimalik aga kallis

Tellijal on alati võimalik nõuda ka tippkvaliteeti ja isegi paremat lõpptulemust kui parimates kvaliteediklassides, kuid siis peaks tellija arvestama ka sellega, et see tuleks eelnevalt kokku leppida ja sellise kvaliteedi saavutamine on kallima hinnaga.