Tehasemaja eelis on kiirus ja kvaliteet - Finnlog

Tehasemaja eelis on kiirus ja kvaliteet

Maja ehitamise protsess on tänapäeval peidetud tehastesse ja seda rohkem kui kunagi varem. Iga päev veerevad tehastest välja veokid erinevate tehases ettevalmistatud detailide, elementide ja materjalidega, mis suunduvad ehitusplatside poole. Materjalide tootmine ja ettevalmistamine on muutunud järjest täpsemaks ja kvaliteetsemaks ning majade tootmisprotsess kiiremaks.

Tehasemajaks nimetatakse laiemalt võetuna kõiki maju, mille majakarp pannakse kokku majatehastes toodetud detailidest, elementidest või moodulitest.

Finnlogi liimpalkmajad kuuluvad samuti tehasemajade alla, kuna suurem osa majakarbi konstruktsioonidest (sealhulgas liimpalgist seinad) valmib tehase tingimustes. Sellise protsessiga on tagatud põhikonstruktsioonide kõrge kvaliteet ja lisaks ka kiirus.

Tehases valminud materjali ettevalmistus – ja tootmisprotsessis on tagatud pidev kvaliteedikontroll ning samal ajal suur automatiseeritus. See on peamine tehasemaja eelis.

Tehasemaja on muutumas järjest enam rätsepaülikonnaks!

 Tehasemaja ei tähenda enam ammu, et majade valikus on mõned „kivisse raiutud“ tüüpprojektid, vaid enamasti muutub iga maja alati oma tellija nägu. Tänapäeva tehasemaja iseloomustab paindlikkus ja valikuvõimalus tüüpprojektides erinevate muudatuste tegemiseks või hoopis individuaalprojekti järgi ehitamist.

Seetõttu hakkab ära kaduma klassikalise tüüpprojekti mõiste, sest enamik valmisehitatud majad küll võivad algselt olla mõne tüüpse projekti põhjal tehtud, kuid ei pruugi pärast algprojektiga äratuntavadki olla. Teatud tehnoloogilised piirangud on muidugi olemas, kuid need enamasti ei takista klientide ideede ja soovide realiseerimist.

Kokkuvõttes on tehasemajad muutumas majaehituses teerajajateks, näidates kuidas tehasemajades väljatöötatud ja rakendatud tootearendus ja innovaatilised lahendused võimaldab saavutada paremat ehituskvaliteeti ning -kiirust.

See tähendab aga samas, et järjest olulisemaks on muutumas majaehitust ettevalmistav juhtimine ja insener-tehnilised teadmised ning kogemused. Maja projekteerimine, eelarvestamine ja tehniliste lahenduste väljatöötamine vajab detailides tehasemaja valikuid ja võimalusi tundvaid inimesi. Finnlog on suurt tähelepanu pööranud oma personali koolitamisele ning see võimaldab klienti igal sammul abistada ning koos kiiremini parima lahenduseni jõuda.

Finnlogi maja ehitades on teekond oma koduni läbimõeldud, kontrollitud ja kiire!