Tehasemaja areneb - Tehasemaja eelised | Finnlog

Tehasemaja areneb

Pikki aastaid tühjalt seisnud krundid on „ellu ärganud“, siin-seal valmivad uued majad – uued kodud. Eramajade ehitus on viimastel aastatel silmnähtavalt kasvanud ja saanud sisse korraliku hoo. Suur ja oluline osa selles aktiivses ehitustegevuses on erinevatel tehasemajadel.

Tehasemajade peamised eelised on läbimõeldud projekt, kiire majakarbi püstitus ehitusobjektil ja kogu tootmise ja ehitamisega seotud kvaliteet. Kuid tihe konkurents ja tellijate ootustele vastu tulemine vajab enamat. Tänapäeva tehasemaja peab võimaldama igale tellijale piisavalt paindlikkust, mis tähendab ennekõike suuremat valikuvõimalust nii ruumiplaani kui arhitektuurse ilme kujundamisel.

Tehasemaja uus suund – CLT-elementmaja

Tänapäeva tehasemaja pakub piisavalt võimalusi eristuda ja luua unikaalseid maju. Järjest enam on hakanud tellijad seda hindama ja oma majatellimustega selle suuna heaks kiitnud.

Kui vaadata lähemalt puitmajade sektorit siis viimaste aastate tehnoloogilise arengu heaks näiteks on kahtlemata CLT–elementmajad ehk ristkihtpuidust plaatidest ehitatud majad. Ristkihtpuidust plaadid koosnevad omavahel risti paiknevatest liimpuitkilpidest ja on seetõttu äärmiselt tugevad ja vastupidavad. CLT- elementmajad võimaldavad ehitada energiatõhusaid ja arhitektuuriliselt väga eriilmelisi maju ja pakkuda puitmajale omast tervislikku elukeskkonda.

Puitmajade traditsioon osa meie kultuuriloost, mis aitab oluliselt väärtustada meie elukeskkonda. Võimalus taas uuel moel sellest osa saada läbi uute tehnoloogiliste lahenduste näitab puitmajade elujõudu ja tugevat arengut.

Peamised eelised tehasemaja valikul on järgmised:

 • suurenenud arhitektuurne valikuvõimalus, mis võimaldab valida sobiliku maja maa- või linnakeskkonda;
 • läbimõeldud ruumiplaanid ja palju tüüpprojekte ja erilahendusi, mille vahel valida;
 • võimalus teha tüüpprojektides muudatusi ja luua soovi korral unikaalseid lahendusi;
 • parimad tehnilised lahendused, mis praktikas läbi testitud jaoma toimivust tõestanud;
 • kvaliteetsed ja kokkusobivad tooted, mis loovad keskkonnasõbraliku ja tervisliku eluskeskkonna;
 • tootmise täpsus, mille tagab parimate tehnoloogiate ja seadmete kasutamine;
 • pidev kvaliteedikontroll toomis- ja ehitusprotsessis, tagab puuduste avastamise ja parandamise õigeaegselt ja kontrollitult;
 • usaldusväärne maja hind;
 • ehitamise kiirus ehitusobjektil ja võimalus majakarbi püstitamiseks igal aastaajal;
 • kõigi kaasaegsete tehniliste süsteemide- ja lahenduste kasutamise võimalus;
 • tehasemajad pakuvad nii „võtmed kätte“ terviklahendust, kui ka soovitud staadiumini majakarbi rajamist, mis võimaldab tellijal endal osa ehitustöid ise ära teha.

CLT-majad võidavad parima eramu tiitleid

2021. aasta tehasemajade konkursi parima eramu tiitli võitis Finnlogi poolt ehitatud CLT-maja Haapsalus.

2022. aasta tehasemajade konkursi parima eramu tiilti võitis Finnlogi CLT-element maja Lääne-Harju vallas.

Kokkuvõte

Tehasemajad on aastatega muutunud järjest enam eramuehituse valdkonnas arengu vedajateks ja kompetentsikeskusteks. Tellija saab sellest ainult võita!

Puitkonstruktsioonis tehasemaja on moodne maja, mida tasub valida oma koduks!

Vaata lähemalt Finnlogi tehasemajade näidisprojekte.