Tark maja loob mugavust - Finnlog

Tark maja loob mugavust

Kell on 6:45. Vaikselt hakkab magamistoas mängima lemmikmuusika, kardinad sõidavad vaikselt akna eest ja mõnus hommikupäike särab tuppa. Aeg on ärgata. Maja alarmsüsteem lülitub välja võimaldades kõikides tsoonides liikumist. Köögis käivitub kohvimasin ja maja ventilatsioonisüsteem lülitub võimsamale režiimile, käivitub ka televiisor, et anda edasi hommikused uudised.

Kõik see toimub automaatselt ja majaelanike eelseadistatud soovide kohaselt. Need on  targa maja võimalused, mis teevad elu mugavamaks ja turvalisemaks.

Mis on tark maja?

Sageli kasutatakse mõistet „tark maja“ kui selget ja üheselt mõistetavat tehnilist lahendust või süsteemi, mida majade puhul saab kasutada. Tegelikkuses aga on „tark maja“ väga laialt kasutatav sõnapaar, mis pigem mõeldud tähelepanu tõmbamiseks ja teistest eristumiseks, kuid konkreetset definitsiooni või määratlust „targa maja“ nime taha panna ei saa.

„Tark maja“ on kõige laiemalt vaadeldes igasugune tehniline süsteem, mis võimaldab maja erinevate tehnosüsteemide ja muude tehniliste lahenduste toimimist juhtida etteantud stsenaariumite ning tingimuste järgi.

Tänapäeval on enamik tehnosüsteeme, alates kütte- või ventilatsioonisüsteemidest, teatud mahus programeeritavad ja juhitavad etteantud seadistuste järgi. Ka sellised süsteeme saab nimetada targa maja süsteemideks. Küll aga peamine „targa maja“ väärtus tuleb esile siis kui võimalik ühtse kontrollmooduli ja juhtimise alla viia erinevad üksikseadmed ja süsteemid. Siis on võimalik luua soovi korral keerulisi kombinatsioone ja juhtida üksteisest sõltuvaid või järgnevaid tegevusi läbi erinevate tehniliste seadmete või süsteemide.

Tõenäoliselt on tuleviku „targa maja“ osaks iseõppiv intelligentne kontrollsüsteem, mis jälgib ja õpib majaelanike vajadusi ning võimaldab järjest enam tegevusi tema jaoks ära teha või võimaldada.

Näiteks arvestab tuleviku „tark maja“ pere päevaplaaniga ja käivitab robottolmuimeja just siis kui on kõige tõenäolisem aeg, et majas see kedagi ei sega. Sulgeb kardinad või muudab valguse laste toas teatud kellaajast hämaramaks sellega lastele magamaminekuks märku andes. Ja miks mitte saab aru majaelaniku meeleolust ja viib maja multimeedia ning valgustuse sellega kooskõlla.

Targa maja kasulikkus?

Maja tehnosüsteemide automaatika hoiab juba tänapäevalgi nendega seotud kulud võimalikult optimaalsed etteantud seadistusi arvestades. Eramajadel, mis üldjuhul ei ole väga suured, ei ole ka väga suuri kokkuhoiu võimalusi „targa maja“ lahendusi kasutades saavutada.

Küll aga tähendab eramaja jaoks „targa mark“ maja ennekõike suuremat mugavust ja turvalisust. Turvalisust nii selles mõttes, et maja tehnosüsteeme reaalajas süsteemi poolt jälgitakse ja kõrvalekallete korral antakse märku või broneeritakse hooldamise aeg. Ja loomulikult on väga olulised ka maja valve- ja turvameetmete lahendused, mis loovad suurema turvatunde.

Just mugavus ja turvalisus võimaldab ennast oma kodus tõeliselt hästi tunda ja välja puhata ning seetõttu on sellest saadav kasu on hindamatu.