Riskid ehituspartneri valikul - Finnlog

Riskid ehituspartneri valikul

Küllap oleme kõik ajakirjanduse vahendusel kuulnud juhtumitest, kus oma kodu ehitamist alustanud pere jääb oma ehitajaga hätta.

Nimelt valitud ehitaja ei suuda ehitada lubatud tähtaja jooksul, kokkulepitud eelarvega, kokkulepitud kvaliteediga või jätab tööd ühel hetkel pooleli.

Halvimal juhul läheb ehitustöid teinud ehitusettevõtte lausa pankrotti ja lõpetab oma tegevuse.

Kas tellija saab midagi ennetavalt ette võtta, et selliseid riske maandada? Jah, saab!

 

Taustakontroll aitab riske maandada

Ennekõike tuleb igal tellijal teha väljavalitud ehitusfirma kohta taustakontroll. Juba suhteliselt lihtne taustakontroll võimaldab hinnata ehitaja tugevust turul hakkama saada ja võimet oma võetud kohustusi täita, kasumlikult ning jätkusuutlikult majandada.

Ehitaja taustakontrolli tegemiseks on tänapäeval palju võimalusi, kuna kõigile on saadaval internetis erinevad avalikud registrid, mis seda kiiresti ja mugavalt teha võimaldavad.

Kus on Internetis võimalik teha taustakontrolli? Erinevad veebilehti, kus on võimalik tasuda kontrollida ettevõtte tausta, on päris palju. Näiteks tasub emajärjekorras uurida võimaliku ehituspartneri tausta järgmistest andmebaasidest e-äriregister, teatmik.ee ja krediidirapordid.ee.

Mida tasub kontrollida ja mida avastatud info ehituspartneri kohta ütleb:

 

Esmane kontrollnimekiri Tulemuste analüüs ja tõlgendamine, võimalikud riskid
Millal ettevõte on asutatud ja kaua on ehitusteenust turul pakutud?

Mitu omanikku on ettevõttel ja milline oma firma omakapital?

Toimiva ettevõtte pikk eluiga näitab kogemust turul edukalt hakkama saada. Samas pole mingi saladus, et osad ehitusettevõtjad pakuvad oma teenust selliselt, et iga teatud perioodi tagant viiakse majandustegevus uue ettevõtte alla üle.

Enamasti näitab selline muster ettevõtte juhtimisprobleeme ja võimalikud probleemid jäetakse vanasse firmasse, et uuega edasi minna. Tellija jaoks tähendab aga see seda, et ehitusfirma, kellega sai ehitusleping sõlmitud, ei pruugi võetud kohustusi täita, sealhulgas näiteks garantiiaja kohustusi.

Sageli on sellised juriidilist keha sageli vahetavad ettevõtted nn. ühemehefirmad ning minimaalse omakapitaliga ettevõtted.

Kas ettevõte majandusnäitajad on jätkusuutlikud? Tasub vaadata ettevõtte peamisi majandusnäitajad läbi tegutsemisaastate, töötajate arvu, käivet ja kasumit. See võimaldab kiiresti saada ülevaate milliste projektidega ettevõte hakkama saab ehk millised projektid on jõukohased. Tasub hinnata, kas firma majanduslik olukord võimaldab ootamatute probleemidega hakkama saada.

Sageli väiksemad ühemehefirmad pakuvad soodsamat ehitusteenuse hinda ja teevad väga ahvatlevaid hinnapakkumisi, kuid väiksemgi tagasilöök ehitusprojekti ajal võib firma tegevuse purustada, kuna pole piisavat finantspuhvrit, juhtivpersonali ja kogemust, kuidas tagasilöökidega hakkama saada.

Jälgida tuleks ka seda, kas ettevõttel on võlgnevusi, mis jätkusuutlikku tegutsemist takistama hakkab.

Kas ettevõtte juhid ja võtmeisikud on pikaajaliselt ettevõttes tegutsenud? Iga ettevõte on oma juhi nägu, kui ettevõte on ettevõtte juhi käe all pikaajaliselt ja edukalt suutnud tegutseda siis saab seda ettevõtet ja selle juhti usaldada.

Kui ettevõtte võtmeisikud on pikaajaliselt ettevõttes tegutsenud, saab öelda, et ettevõttes on vajalikku kogemust ja probleemide lahendamise oskust, mis võimalike majanduslanguste perioodidel kui ka eriarvamuste tekkimisel klientidega, võimaldavad nendega edukalt hakkama saada.

Kas on olemas ettevõtte majandustegevuse registris ehitustööde tegemise kohta majandustegevusteade?

Kas on kehtivad ehitustööde eest vastutavate pädevate isikute kutsetunnistused?

Ehitusvaldkonnas tegutsevatel ettevõtetel peab majandustegevuse registris olema majandustegevusteade (teated), mis näitab erialast kompetentsi ja teadmisi. Tasub täpsustada, kas ettevõtte pädevad isikud töötavad igapäevaselt ettevõttes. Mitte alati ei ole kõigil täismahus ehitusteenust pakkuvatel firmadel vajalikke registreeringuid.

 

Kokkuvõttes tasub kindlasti teha oma ehituspartneri kohta taustakontroll ja maandada seeläbi oma riske.