Moodulmaja võrdlus elementmajaga - Finnlog palkmajad

Moodulmajad

Oma maja kavandamise etapis tasub kõigepealt endale selgeks teha mõned mõisted. Näiteks leiab ajakirjandusest ja internetist otsides majatehastes toodetavaid maju, mille puhul kasutatakse nimetust, kas elementmaja või moodulmaja. Vaatame täpsemalt, mille poolest element- ja moodulmaja üksteisest erinevad.

Elementmaja versus moodulmaja – milles on erinevus?

Elementmajade puhul toodetakse majatehases tasapinnalised elemendid, peamiselt välisseinte elemendid aga tehakse ka vaheseinte või ka näiteks vahe- või katuslae elemente, mis objektil tervikuks kokku monteeritakse. Elementmajade tasapinnaliste elementide toodetakse kas maksimaalse valmidusastmeni (näiteks paigaldatakse välisseintele ka voodrilaud või muu lõppviimistlus) või osalise valmidusastmeni (näiteks jäetakse osad elemendi lõppkihid paigaldamata ja tehakse seda peale montaaži).

Moodulmajade puhul tehakse majad tehases terviklikest ruumielementidest, millel on põrand, seinad ja lagi / katuslagi. Sisuliselt tehasest väljuvad suure valmidusastemega ruumielemendid ehk moodulid, kus enamik pinnad on lõppviimistlusega. Olenevalt moodulmaja suurusest kasutakse ühte või siis mitut moodulit, mis objektil omavahel ühendatakse. Kõik vajalikud kommunikatsioonid on samuti juba moodulmajadesse tehases ehitatud ja objektil toimub ainult kommunikatsioonide ühendamine.

Moodulmaja eelised ja miinused võrreldes elementmajaga

Esmapilgul tundub, et moodulmajal on ainult eelised – valmib ju terviklik hoone ruumielement tehases kontrollitud tingimustes koos kogu vajaliku viimistlusega ja kommunikatsioonidega ning nii tagatakse paremini hoone ehituskvaliteet ning lisaks  saab hoone kasutusele võtta praktiliselt kohe peale objektile paigaldamist.

Kuid lähemalt asja uurides selgub, et moodulmaja tellimine ei pruugi olla alati kõige mõistlikum, kuna tuleb arvestada järgmist:

  • Moodulitest ehitamine ei sobi kõige paremini keerulisema majakuju või ruumiplaani korral. Parim efektiivsus on tüüpsete / standardiseeritud moodulite tootmisel, kuid unikaalsete eramajade puhul see tavaliselt nii pole.
  • Valmis moodulite mõõtmed on piiratud seoses transpordiga. Saab küll kasutada avatud mooduleid, kus näiteks üks mooduli sein on avatud ning kus kaks moodulit hiljem ühendatakse, moodustades suurema ruumi. Kuid teatud piirangud ruumide planeerimisele jäävad, et vastata transpordiks sobilike moodulite nõuetele.
  • Moodulite transport võib olenevalt objekti asukohast kujuneda arvestatavalt kalliks, samuti võivad transpordi käigus tekkida viimistletud pindadele viimistluspraod, mis vajavad hiljem parandamist.

Kokkuvõttes tasub elementmaja või moodulmaja tellimisel kõik asjaolud läbi mõelda ja teha kaalutletud otsus. Tänasel päeval kaldub tõenäoliselt kaalukauss rohkem elementmaja kasuks, eriti kui on soov rajada avar ja põneva arhitektuuriga eramu.

Tutvu siit Finnlog elementmajadega!