Mille järgi valida majatootjat? - Finnlog

Mille järgi valida majatootjat?

Mille järgi head majatootjat välja valida?

Võrreldakse majatootjate arhitektuurseid projekte ja ruumiplaane, võrreldakse hinda, võrreldakse ehitusmaterjale, välisseinte soojustuskihi paksust, tehnilisi lahendusi, tootmise kiirust ja palju muud, kuid sageli jääb üks oluline kriteerium hindamata või ei pöörata sellele piisavalt tähelepanu.

Mis on see kriteerium, millele tasub erilist tähelepanu pöörata? Selleks kriteeriumiks on asjaolu, millise püstitusmeeskonna poolt toimub majakarbi püstitus ja kas on olemas kvaliteetsed paigaldusjoonised?  Kas maja püstitus toimub väljaõppinud meeskonna poolt ja on olemas konkreetne paigalduse projekt, sõlmede joonised, kus kajastatud kõik paigaldamiseks vajalik, alates villasukast lõpetades kinnituskruvide sammuga.

Majatootja enda püstitusmeeskond

Maja püstitamisel saab ja tehakse palju vigu, mida enam hiljem kui maja püsti, ei saa enam korrektselt parandada või on parandamine kallis ja keeruline.

Majatootja valikul tasub uurida, kas tootjal on oma püstitusmeeskond, kes on saanud hea väljaõppe ja kes teevad seda tööd igapäevaselt. Vali majatootja, mis omab hästi koolitatud ja hea praktikaga püstitusmeeskonda, kelle abil püstitatakse maja kiiresti ja kvaliteetselt.  Uuri eelnevalt, kas väljavalitud majatootjal on oma paigaldusmeeskond ja palju on nad varem püstitanud?

Partnerfirma püstitusmeeskond

Teine variant on majatootjad, kes kasutavad partnerfirmasid, kes nende maju püstitavad. Mõned majatootjad pakuvad ka partnerfirmadele erialaseid koolitusi ja abistavad küsimuste ning probleemide tekkimisel püstitusprotsessis. Praktikas on sellised firmad siiski veidi nõrgema kvaliteediga, kuna sageli kaasatakse püstitamisprotsessi ka töötajaid, kellel puudub vastav koolitus aga see kindlasti sõltub konkreetsest firmast.

Püstitusmeeskonnad, millel on varasem kogemus mõne majatootja maja püstitamisel

Kolmas variant on tehasemajasid püstitavad paigaldusfirmad, kellel on aja jooksul tekkinud kogemused erinevate majatootjate majadega. Sageli on selliste ehitusfirmade poolt eri aegadel püstitatud mitmete erinevate majatootjate maju, mille tehnilised lahendused on mõnevõrra erinevad. Kuna ka majatootjate tehnilised lahendused ja sõlmed ajas muutuvad võivad tekkida teatud eksimuste riskid, kuna ei pruugita arvestada kõiki konkreetse majatootja spetsiifilisi paigaldusjuhiseid.

Paigaldusjoonised, tööjoonised

Majatootja toodetud majakarbi püstitamisel on kindlasti vajalikud konkreetsed ja detailsed paigaldusjoonised, mis kajastavad kõiki olulisi sõlmi. Kvaliteetsete tööjooniste olemasolu korral on eksimusi majakarbi püstitusprotsessi oluliselt vähem ning mis sama oluline tööde projektile vastavust on võimalik täpselt kontrollida.

Vali majatootja, kellel on kogemustega paigaldusmeeskond, parim lahendus, kui majatootjal on oma püstitusmeeskond, ning olemas korrektne konstruktiivne projekt, mille järgi on võimalik kontrollida maja püstitustöid ning tagada ehituskvaliteet.