Maja ehitamisega seotud asjaajamised - Etapp 9: Garantiiaeg - Finnlog

Maja ehitamisega seotud asjaajamised – Etapp 9: Garantiiaeg

Uus kodu on valminud. Tellija ja ehitaja teevad majas ringkäiku ja vaatavad teostatud töid üle.  Tellija on kulutanud maja ehitamisele suure summa raha ja jälgib igal sammul ehituskvaliteeti. Kõik näeb hea välja ja tellija on rahul. Vormistatakse ehitustööde üleandmise – vastuvõtmise akt, millega ehitaja ehitustööd tellijale üle annab.

Kuid tellija vajab lisakindlust, et nähtud hea ehituskvaliteet ka püsima jääb ja varjatud puudusi ei teki ning seepärast on ehituses tavaks anda ehituslepingus teostatud töödele garantiiaeg kestusega 2 aastat, mis algab just ehitustööde üleandmisest tellijale. Täiendavalt annavad paremad majatootjad lisagarantii 10 aastat puidust kandvatele konstruktsioonidele.

Garantiiaegne teenindus

Ehitusjärgne garantiiperiood annab tellijale täiendava kindluse, et võimalike puuduste korral teeb ehitaja parandustööd oma kuludega ja kokkulepitud ajal ära. Tavaliselt lepitakse ehitustööde lepingus garantii osas täpselt kokku, kuidas garantiiaegsetest puudustest teavitatakse ja kuidas puudusi parandatakse.

Mõnikord näidatakse ehituslepingus, garantiid käsitlevas punktis, ära ka reageerimisaeg, mille jooksul peab ehitaja esindaja tulema kohale ja vaatama puuduse üle ning andma oma hinnangu, kas tegemist garantii alla käiva puudusega. Seejuures võib osapoolte vahel tekkida vaidlus garantiitööde alla käivate tööde osas, kuid enamasti saadakse kokkuleppele.  Kui osapooled puuduse osas ühisel seisukohal siis annab ehitaja tellijale teada, mis ajaks puudus parandatakse ja lepitakse kokku täpsem tööde teostamise ajaplaan.

Klassikaline lahendus on see, et suuremate ja elu-olu segavate puuduste korral reageeritakse ehitaja poolt võimalikult kiiresti, muude väiksemate puuduste korral aga kogutakse puudused kokku ja tehakse parandustööd vahetult enne garantiiaja lõppemist ühekorraga.

Tellijale on paraku garantiiaegsete puuduste parandustööd alati mõnevõrra ebameeldivad, sest vajalik taluda teatud ebamugavusi ja korraldada juurdepääs ehitajale tööfrondile, tõsta mööblit, teha ehitusjärgset koristust jne.  Seetõttu tasub võimalusel koondada kõik puudused ja parandustööd teha ühes etapis.

Tellija vastutus garantiiajal

Garantiiaegsete puuduste alla läheb otseselt ehitusliku puuduse või sellega tingitud kahjude parandamine, samas kõik tellija enda poolt tehtud ehitustööde vigastused või valesti hooldatud, kasutatud materjalide ja  ebaõige seadmete kasutamisega seotud puudused, garantii alla ei lähe.

Tellija jaoks on oluline tutvuda kõigi ehitaja poolt edasi antud kasutus- ja hooldusjuhistega, et mitte eksida garantiiaja nõuetega ning tagada garantii püsimine.