Maa- või linnakodu? - Finnlog

Maa- või linnakodu?

Tänapäeval on piirid maa- ja linnakodu vahel järjest ähmasemad. Suuremate linnade lähedased piirkonnad, mis varem olid „linnast väljas“ suvilarajoonid, on nüüd täisväärtuslikud elamupiirkonnad. Mõistet „maakodu“ kasutatakse täna peamiselt piirkondade kohta, mis on suurematest asulatest kaugemal ja rohkem eraldatud.

 Tänapäeval on sageli keeruline selgelt välja öelda, mida eelistada? Maakodu võib erineda linnakodust ainult 20 minutilisele autosõidule kuluva aja võrra, muus osas võib olukord olla sarnane. Kas maal elamisega kaasnev igapäevase edasi-tagasi sõidule kuluva ajakulu tõttu on mõistlikum elada linnas? Küllap selle mõtleb nii mõnigi elamukrundi otsija. Vaatame maal või linnas elamisega kaasnevaid valikud allpool veidi lähemalt.

Põhjused, miks valitakse maakodu?

Maakodu on üldjuhul suurema krundiga ja seetõttu ka eraldatum ning privaatsem. Maakodu puhul väärtustakse kõrgelt ümbritsevat loodulikku keskkonda, kodu ümbrust metsatukka, järvesilma, üle küngaste looklevat metsateed või heinamaad. Samuti on hinnatud mereäärsed piirkonnad, kus rand majast kiviviske kaugusel ja võimalus kogeda looduse väge nii mererannas kui metsasalus. Loodus on see, mis maakodu puhul on põhiväärtus, mis kutsub maale, annab rahu südamesse, paneb tegelema oma tarbeks aiapidamise või loomakasvatusega.

Maakodu on mõeldud loodusega kokku kasvanutele, neile kes väärtustavad ümbritsevat keskkonda ja vajavad oma „akude laadimist“ rahulikus keskkonnas, eemal linnakärast ja liigkiirest elutempost.

Kui vaadata kodu rajamise kulu maapiirkonnas siis tänu krundi soodsamale hinnale võib see olla linnaga võrreldes veidi odavam, kuid mitte oluliselt. Kodu turuväärtus on aga samaväärse linnakoduga võrreldes paraku sageli oluliselt väiksem, kui välja jätta eksklusiivsed mere või järvede äärsed piirkonnad, mis jätkuvalt hinnas.

Maakodu rajamisel ei saa enamasti sisse pandud raha kodu müügi korral tagasi. Kuid maakodust saadavat hingelist rahu ja loodusega kooskõlas elamist ei saa rahasse panna ja just see on põhjus, miks tasub maakodusse investeerida.

Põhjused, miks valitakse linnakodu?

Linnakodu on praktilisele ja ratsionaalsele inimesele. Linnas on kõik oluline käe-jala juures, juurdepääs töökohale, koolile ja lasteaiale, kauplustele, meelelahutusele ja kõigele muule vajalikule. Linnas on valikuvõimalused erinevate huvialades ja trennides osalemiseks nii endal kui lastel väga head. Just hea juurdepääs kodulähedastele teenustele ja väiksem ajakulu igapäevases elus aitab kokku hoida pere igapäevast aega ja transpordile kuluvaid kulusid.

Linnas on elutempo kiire. Oma maja linnas see koht, kus saab mõnevõrra paremini ennast lõõgastada, turvalisemalt tunda ja välja puhata kui seda võrrelda kortermajadega.

Linnakodu puhul on krunt kallim, kuid samas heas asukohas linnakrunt tõstab märkimisväärselt ka kodu turuväärtust ning linnas oma maja müügil ei pruugi rahalist kadu tekkida või see väike.

Maa- või linnakodu on mõlemad olulised. Valik sõltub inimesest ja tema vajadustest.