Lepi ehitustööde sisu detailselt kokku - Finnlog

Lepi ehitustööde sisu detailselt kokku

Enamik probleeme ehitaja ja tellija vahel tekivad ehitusperioodil arusaamatustest, mis saavad alguse hinnapakkumisest ja lepingust. Pooltel on erinev arusaamine, mida täpselt hinnapakkumine sisaldab. Millised materjali ja milliseid töid konkreetse ehituslepingu raames teostatakse?  See on igipõline probleem. Kuidas selliseid probleeme ära hoida?

 

Hinnapakkumine – esmane ehitustööde sisu kokkuleppimine

Erinevad ehitusfirmad koostavad erineva detailsusega hinnapakkumisi. Sageli koostatakse esmane hinnapakkumine suhteliselt üldine, kus pole detailselt ära toodud kasutatavad materjalid ja ehitustööd. Mõnikord on hinnapakkumises ära toodud äärmiselt üldiselt näiteks töölõigu nimetus “lintvundament” ja selle maksumus.

Sellise rea osas eeldab tellija enamasti, et kõik vajalik sisaldub selles maksumuses, sageli peab tellija silmas ka seda, et selle töö raames paigaldatakse ka drenaaž, tehakse tagasitäited, pannakse põrandaalused kommunikatsioonid ja valatakse põrandaplaat, milles ka vesipõrandaküte. Selline eeldus võib ka paremal juhul õige olla aga enamasti mitte.

Iga tellija peaks selgeks tegema hinnapakkumises sisalduvate tööde täpse sisu, kasutatavad materjalid ja lahendused. Jah, suur osa infost on olemas ka projektdokumentatsioonis, kuid sageli ehitusfirmad ei lähtu täiel määral projektist või ei saagi seda alati teha, sest projekt on selleks liiga üldine.

 

Ehitusleping – lõplik ehitustööde sisu kokkuleppimine

Ehitustööde lepingu üheks lisaks on tavaliselt tellijale esitatud “hinnapakkumine”. See on üheks oluliseks alusdokumendiks, millega lepitakse kokku ehitustööde sisu. Kuid lisaks hinnapakkumises toodule võib ehitustööde leping sisaldada veel mitmeid täpsustusi ja teostamist vajavaid töid, mida hinnapakkumises ei sisaldu. Seetõttu peab tellija enda jaoks suutma kokku panna tervikpildi, mida ta täpselt tellib ja kokkuvõttes saab.

Probleem ei olegi enamasti selles, et ehitaja pahatahtlikult sooviks osa töid välja jätta, et pärast lisatööna ning täiendava raha eest ära teha, vaid seetõttu, et ehitustööde praktikas on see niimoodi välja kujunenud.

Tellijal tasub kulutada oma aega, et teha koostöös ehitajaga selgeks, mis täpsemalt hinnapakkumises ja lepingu sisaldub ja mis mitte. See aeg, mis selleks hinnapakkumise ja lepingu sõlmimisel kulutatakse tasub ennast kindlasti ära, parema koostöö ning selge arusaama näol ja seda mõlemale osapoolele.