Kas "Võtmed kätte" või majakarbi tellimus? - Finnlog

Kas “Võtmed kätte” või majakarbi tellimus?

Enne kui kopp krundil maasse lüüakse tuleb igal tellijal teha üks oluline otsus. Otsustada kuidas ehitada? Kas tellida kõik tööd ühelt ehitusfirmalt või tellida tööd kindla etapini ja näiteks ka ise omajõududega osad tööd ära teha?

Tööde valikuline tellimine

Põhjus, miks kaalutakse osalises mahus tööde tellimist on ennekõike seotud ehituskulude kokkuhoiuga. Ehitamine on paratamatult kallis tegevus ning seetõttu lähtutakse mõttest, et ise töid organiseerides ning erinevatelt töövõtjatelt tellides või ka ise tehes on võimalik maja valmis saada odavamalt.

Tööde valikulisel tellimisel langeb vastutus projekti vedamise eest tellijale ja seetõttu on selline lahendus sobilik ennekõike inimestele, kellele on ehitusvaldkonnaga varasem kokkupuude ja kogemus olemas. Lisaks vajab projekti vedamine tellijal sellisel juhul ka olulist ajaressurssi erinevate töövõtjatega suhtlemisel, hinnaküsimiste korraldamisel, tööpiiride jagamisel ning erinevate tööde käigus üles kerkivate probleemide lahendamisel.

Valikulise tellimise riskideks on ennekõike tööpiiride selge jaotamine töövõtjate vahel, töölõikude üleandmine järgmisele töövõtjale ja valminud töölõikude kaitsmine võimalike kahjustuste eest, kuna mitme erineva töövõtjaga töötades on hiljem raske selgeks teha kelle süül konkreetne kahjustus tekkis.

Samuti võib tekkida probleeme ehitusjärgsete garantiiprobleemidega, kuna raskem selgeks teha, millise töövõtja tõttu garantiiprobleem on tekkinud.

“Võtmed kätte” palkmaja tellimus

Järjest enam majaehitajaid valib “Võtmed kätte” ehitamise. Ja selleks on sageli väga lihtne põhjus.

Nimelt, kuna enamik maju ehitatakse suuremas või väiksemas mahus pangalaenuga, siis pangad soovivad enne laenu väljastamist, et kõik ehitustööd saaksid valmis teatud kindla perioodi jooksul, milleks tavaliselt on 1 -1,5 aastat.  Seetõttu on selle nõude täitmiseks pankade poolt eelistatud just korrektse nn. peatöövõtulepingu sõlminud kliendid, kus on näha ehitajaga sõlmitud lepingust nii ehitustööde kogumaksumus ning ka töödeks kuluv ajaperiood.

Pank kindlustab niimoodi, et laenu eest ehitatav maja saab kiiresti valmis ning saavutab vajaliku turuväärtuse (ehitatav maja on tavaliselt ka pangale  laenu tagatiseks) ehk selliselt maandatakse  panga jaoks laenuga seotud riske.

Lisaks mõistab suur osa majatellijad, et tänapäeval on kokkuvõttes kasulik jätta ehitustööde tegemine erialaspetsialistide hoolde. Iga inimene on spetsialist oma erialal ning kokkuvõttes ei pruugi ise töid organiseerides või ise tehes erilist rahalist kokkuhoidu saavutada, sest tellija enda aeg maksab samaväärselt.