Finnlog uuendas töökorraldust - Finnlog

Finnlog uuendas töökorraldust

Iga ettevõtte ülesandeks on kasvada ja areneda, pakkuda paremaid teenuseid ja lahendusi  ning luua aina rohkem väärtust oma klientidele. See kõik nõuab ettevõttelt teadlikku lähenemist ja arendusplaane ning nende samm-sammulist elluviimist ning kasutusele võtmist. Ettevõtte arengu juhtimine ja uuenduste juurutamine on keeruline ja pingeline protsess, milles kõik ettevõtte töötajad osalevad ning suurt töökoormust taluvad.

Finnlog võttis mõni aeg tagasi eesmärgiks teha suur samm edasi oma ettevõtte arengus ning viia sisse uuel tasemel töökorraldus ja muuta ettevõttes protsessid kiiremaks ning efektiivsemaks.

Nüüd kus suuremad uuendused ja muudatused ettevõttes sisse viidud saame kommunikeerida, et suur vaev ja pingutus on ennast ära tasunud.

Finnlogis on olnud fookuses ettevõtte tööprotsesside digitaliseerimine ja automatiseerimine. Juurutatud on uus eelarve- ja kuluarvestuse programm koos projektijuhtimise programmiga.

Muudatuste eesmärgiks on olnud optimeerida kõik peamised tööprotsessid. Muuta tarnitavate majade projektijuhtimine, tootmine ja ehitamine efektiivsemaks ja kiiremaks. Kõik see võimaldab pakkuda kliendile veel parema kvaliteediga maju ja parema kvaliteediga koostööd.

Suuremahulised arendused ja uuendused tööprotsessides tähendasid ka suurt täiendavat ajakulu ja investeeringuid ettevõttele ning panid proovile ka meie meeskonna võimed. Ettevõtte töötajatelt on arendusprotsess nõudnud täiendavat pingutust, kuna lisaks tavapärasele intensiivsele tööle, tuli ka paralleelselt osaleda arendusprotsessis ja õppida kasutama uut tarkavara ja tööprotsessi.

Nüüd, kus plaanitud arendusprotsess on edukalt lõpule viidud ning uued programmid ja tarkavara kasutusel, on näha soovitud tulemusi. Paranenud on infovahetus, olemas parem ja täpsem ülevaade projektide edenemisest ning finantsjuhtimisest. Tervikuna on saavutatud parema töökorralduse abil ka teatud ajalist kokkuhoidu, mis võimaldab projekti meeskonnal keskenduda sisulistele teemadele.

Ettevõtte töötajad on tehtud muudatuste ja uuendustega kohanenud ning enamgi veel, tänaseks võib öelda, et tehtud uuendused tunduvad nüüd niivõrd elementaarsed, et pigem küsitakse, kuidas enne teistmoodi sai tööd üldse teha.

Kokkuvõttes on nüüd, kus Finnlogis põhjalik arendusprotsess ellu viidud, võimalik pakkuda oma klientidele veel kvaliteetsemaid majalahendusi ja teha seda optimaalse aja -ja rahalise kuluga.