Ehitustööde tellimine peatöövõtuna - Finnlog

Ehitustööde tellimine peatöövõtuna

Oma kodumaja projekti elluviimisel tuleb teha otsus, millist töövõtu korraldust oma maja ehitamisel kasutada?

Kas valida peatöövõttu korras ehitaja või leida erinevatele ehitustöödele ise vastava valdkonna töövõtjad, olles seeläbi ehituse projektijuhi rollis?

Vaatame täpsemalt peatöövõtuga seotud eeliseid ja puudusi.

Peatöövõtu eeliseid

Peatöövõtja vastutab kogu projekti elluviimise eest

Peatöövõtja vastutab kogu projekti elluviimise eest, sealhulgas ehituse kvaliteedi ja tähtaegadest kinnipidamise eest.

Olenemata ehitusperioodil tekkivast probleemist tegeleb peatöövõtja kõigi ettetulevate probleemidega ning lahendab need.

Tellijal on sisuliselt üks kontaktisik, kellega tal vaja suhelda, et kõik ehitusperioodil ettetulevad teemad, saaksid lahendatud.

Peatöövõtja tegeleb kõigi ehitusaegsete detailidega

Peatöövõtja tegeleb kõigi ehitusaegsete detailidega, korraldab ehitusmaterjalide ja teenuste hanked, valib alltöövõtjad ja teeb kõik muud tööd, mis on vajalikud objekti edukaks lõpetamiseks.

Peatöövõtja teostab ka oma alltöövõtjate suhtes järelevalvet, kontrollib neid ja nõuab neilt nõuetekohast ja kvaliteetse töö teostamisest.

Selge ülevaade projekti kuludest

Peatöövõtu valikul on selgem ülevaade projekti kuludest ja tellija tasub ehitustööde eest ühele ettevõttele – peatöövõtjale. Sõlmida tuleb üks põhjalik ehitusleping.

Korrektsed ehituslepingud

Hea peatöövõtja koostab üldjuhul korrektsed ehituslepingud, mille puhul on ka tellija jaoks olulised riskid kaetud.

Garantii tehtud ehitustöödele

Peatöövõtja suudab anda enamasti usaldusväärse garantii tehtud ehitustöödele (garantiiaeg tuleb kindlasti ehituslepingus eraldi kokku leppida) ja on suuteline täitma garantiiaegseid kohustusi ja võimalike probleemide korral garantiiperioodil saab peatöövõtjalt üldjuhul abi ning puudused parandatakse.

Ehitusalane kogemus probleemide lahendamisel

Peatöövõtjal on olemas piisav ehitusalane kogemus ehituses ettetulevate probleemide lahendamisel ja üldjuhul osatakse ka nõustada tellijat võimalike ehituses ettetulevate probleemide ja küsimuste lahendamisel. Isegi, kui ehitusprotsessis tuleb ette mõni keerulisem probleem, mille puhul ei ole kohe head lahendust võtta, siis peatöövõtja oma kontaktivõrgu abil saab kiiresti otsida abi ja leida sobiliku ning toimiva lahenduse.

Eelistatud pankade silmis

Kui ehitustöid rahastatakse pangalaenuga siis on ehitustööde lepingu sõlmimine usaldusväärse peatöövõtjaga eelistatud valikuks ka pankade silmis.  Sellisel juhul on panga jaoks suurem kindlus, et ehitustööd saavad kokkulepitud ajaks valmis.

Peatöövõtu miinused:

Mõnevõrra kallim kogumaksumus

Peatöövõtja valikul on üldjuhul ehitustööde kogumaksumus mõnevõrra kallim, kui eraldi töövõttude kaupa töid tellides, kuid see hinnavahe on seotud ennekõike projektijuhtimise kuludega, mida iga peatöövõtja paratamatult peab tegema.

Pikeneb ehituslepingu sõlmimine

Peatöövõtjaga kõigi ehituslepingu detailide kokkuleppimiseks kulub üldjuhul palju aega, kuid see on paratamatult vajalik mõlema osapoole omavaheliseks heaks koostööks.

 

Vali oma maja ehitusprojekti vedama usaldusväärne peatöövõtja, kellel on piisav erialane ehituskogemus, vajalikud ehitusalased oskused ja teadmised. Vali oma majaprojekti peatöövõtjaks Finnlog.