Ehita kodu kirglikult - Finnlog

Ehita kodu kirglikult

Ükskõik, mis valdkonnas elus, kui tahad midagi tõeliselt väärtuslikku luua, peab selleks ise palju vaeva nägema ja sellele pühenduma. Iseäranis oluline on see suurema eesmärkide saavutamisel. Ja kindlasti kuulub selliste suurte eesmärkide hulka oma kodu rajamine.

Kuid siiski kohtab tellijaid, kes ei panusta oma kodu ehitamisse sellises mahus nagu võiks. Miks see  on nii ja miks on oluline just tellija enda panus?

Tellijal on võtmeroll

Pole olemas sisuliselt kahte täiesti samasugust kodu, isegi tüüpprojektide korral on tavaliselt valmisehitatud majadel omad väiksed erinevused ja nüansid. Iga kodu puhul tuleb teha mitmeid valikuid ja otsuseid ning neid ei saa teha keegi muu kui tellija ise. Kui tellija jätab tähtsad maja kavandamise ja ehitamisega seotud otsused ehitaja või projekteerija teha siis kipub olema nii, et varem või hiljem tekib tellijas rahulolematus.

Miks ikkagi valiti selline põrandakate või miks need aknad siin seinas lahtikäivad ei ole, miks ei ole majas piisavalt pistikupesasid? Need ja paljud muud teemad, mis esmapilgul tunduvad väiksed mured, vähendavad kokkuvõttes tellija rahulolu oma uuest majast. Isegi kui kõik teostatud tööd on tehtud ideaalse kvaliteediga, tekitavad need teemad tellija silmis kokkuvõttes negatiivsust ning meelepaha projekteerija ja ehitaja suhtes.

 

Mitte keegi peale tellija enda ei saa kokkuvõttes võtta vastutust oma maja ehitamise eest!

Tellijal tuleb parima tulemuse saavutamiseks pühendada aega, õppida ja aru saada, teha valikuid ehitusmaterjalide, seadmete ja tehnoloogiate vahel ning võtta sellega vastustus oma valikute eest. Mida paremini see õnnestub, seda rohkem ollakse nii maja ehitamise faasis kui ka hiljem rahul oma valminud majaga.

Kodu ehitamist tuleb teha kirglikult, kogu hingega, sellele oma aega pühendada, et seejärel läbikaalutletud otsuseid teha. Loomulikult selle otsustustöö juures on mõistlik kaasata palju abilisi, küsida nõu, uurida, arutada ja saada selgeks valikutega kaasnevad plussid ja miinused.

Just kirglikus selles töös aitab seda teha ja rasked momendid üle elada. See ei ole kerge, eriti kui varasem kokkupuude ehitamisega puudub või on minimaalne. Aga parima tulemuse, läbimõeldud kodu saamiseks, on see vajalik ja võib öelda, et ise eeltingimus.

Ka ehitaja tunnetab koheselt, kui tellija panustab oma maja ehitamisesse ja teeb otsuseid läbimõeldult ja samas kiiresti. Sellised, ehitajaga lähedases koostöös sündinud majad saavad erilised ja võib julgelt öelda, et need on hingega kodud.

Hea tellija, koos ehitame unistusi!