Avatäidete tihendamine nõuab tähelepanu - Finnlog

Avatäidete tihendamine nõuab tähelepanu

Üks olulisi teemasid, mis ikka ja jälle ehitusprotsessis päevakorda kerkib, on avatäidete tihendamine. Avatäidete perimeetri tihendamist ei saa üle hinnata ja see töö on vajalik teha äärmise tähelepanuga ja täpsusega. Avatäidete perimeetri tihendamine on üks sagedamini maja hilisemas ekspluatatsioonis probleeme tekitav töölõik  ja selle töö puudused ilmnevad õige pea talvisel perioodil.

Mis on avatäidete tihendamise sagedasemad probleemid ja millele tähelepanu pöörata:

Ei jäeta piisavat tihendusvahet aknalengi ja ava külgede vahele

Avatäite puhul ei jäeta piisavat tihendusvahet aknalengi ja ava külgede vahel, mis üldjuhul peaks olema 15-30 mm, täpne vuugivahe näidatud ära konkreetse aknatootja paigaldusjuhendis. Kui tihendusvuuk on jäetud mõni millimeeter siis ei ole seda vahet võimalik ka kõige parema tahtmise juures kogu paksuses korrektselt isolatsioonivahuga tihendada.

Paigaldatud isolatsioonivaht ei täida kogu aknalengi paksust

Aknalengi ja ava külgede vuuki paigaldatud isolatsioonivaht ei täida kogu aknalengi paksust. Sageli paigaldatakse paigaldusvaht avatäite ühelt küljelt ja ei kontrollita, kas see täidab akna lengi ja ava vahelise vahe kogu paksuses ka teiselt küljelt. Tulemuseks jäävad isolatsioonikihti kohad, kus isolatsioonikiht on väiksema paksusega või jäävad lausa augud, kus isolatsioonivaht puudub. Sisuliselt kaasnevad sellise lahendusega külmasilla kohad.

Teibi paigaldus tehakse puudustega

Isepaisuva vuugitihendi, vuugimastiksi, tuuletõkke- või aurutõkke teibi paigaldus tehakse puudustega, valides näiteks ebapiisava laiusega teibi, mistõttu ei kata teip korrektselt tihendatavat piirkonda või teip kinnitatakse puhastamata alusele ja jäetakse tegemata teibi korrektne hõõrumine kaabitsa või rulliga aluspinna külge, mistõttu teip ei täida tervikuna oma eesmärki.

Lisaks on üks sagedane probleem, et aurutõkke teibiga jäetakse katmata avatäite kinnitusklambrid, mistõttu poolenisti üle kinnitusklambri paigaldatud teip ei taga terviklikku aurutõket ning veeaur saab pääseda klambrite kohast akna perimeetrisse. Parim lahendus on kasutada vastavaid spetsiaalseid avatäidete teipe, mis kinnitatakse avatäite raami küljele enne avatäite paigaldamist, mis tagab teibi piisava nakke aluspinnaga ning ka mugavama tihendamise tihendusvahuga.

Veepleki korrektne paigaldus

Avatäite tihendamise juurde kuulub kindlasti ka veepleki korrektne paigaldus. Sageli ei anta piisavaid kaldeid veeplekile või ka näiteks veepleki serva ei paigaldatud õigesse süvendisse aknalengis ja veeplekki ei kinnitata piisavalt tihedalt. Palju eksimusi on ka veepleki ja , palede liidetega, mistõttu niiskus pääseb aknapalelt veepleki alla.

Avatäidete paigaldus vajab väga korrektset ja kiirustamata tööd, et aknaraami piirkonnast hiljem tuul läbi ei puhuks ja aken perimeeter oleks korrektselt tihendatud ning ka veeaur ei pääseks seestpoolt akna piirkonnas piirdekonstruktsiooni.