4 olulist valikut maja ehitamisel - Finnlog

4 olulist valikut maja ehitamisel

Iga suurema projekti või mahuka töö osas on kasulik jagada töö väiksemateks etappideks ja alamtöödeks. Selliselt tekib parem kontroll ja arusaam iga etapi olulisusest ning selge siht lõppeesmärgi saavutamiseks. Mis on eramu ehitamisel ühed olulisemad etapid, millele tuleks erilist tähelepanu pöörata? Vaatame lähemalt 4 olulist etappi / valikut majaprojekti õnnestumisel.

1) Krundi asukoht

„Krundi valik algab asukohast ja veelkord asukohast“ – nii ütlevad ja korrutavad kõik kinnisvaraspetsialistid. Ja teevad seda õigusega. Krundi valiku mõju üks olulisem valik kogu majaprojekti juures. Ahvatlev on ehitada oma ilus maja keset ligipääsmatut metsa või eraldatud kohta. Samas juurdepääsutee krundile, kaugus töökohast, koolist või lähimast asulast jääb pikkade kilomeetrite taha, mis teeb kogu perele elukorralduse sageli väga keeruliseks ning ka kulukaks. Kas see aeg, mis võimalik olla oma eraldatud kodus, kaalub üles seda aega autoroolis või pikka sõiduaega bussis ja rongis. Mida suurem pere seda rohkem läheb perele transpordi peale kaotsi väärtuslikku aega. Vali oma kodukrunt mõistlikus läheduses keskustele, koolile, töökohale ja väärtusta oma aega.

2) Projekt kvaliteet

Projekti vajalikkusest ja kvaliteedist ei saa mööda vaadata. Projekt on alusdokument, mille abil tekitatakse ehitajaga ühtne arusaam, mille alusel kujuneb ehitustööde hind, mille alusel ehitatakse. Kui projekti ei suhtuta tõsiselt ja ei pingutata kvaliteetse projekti saamise nimel siis sageli annab see tagasilöögi erinevate lisakuludega ehitusetapis. Parim lahendus oleks panustada põhiprojekti staadiumis projekti valmimisse ning kaasa töötada kogu projekteerimise etapi, et kõik projekteerimise faasis üles kerkivad küsimused ja lahendused saaksid soovitud kujul projektis kajastatud.

3) Hinnapakkumise sisu

Kõige suurem viga hinnaküsimise juures on see, et saades hinnapakkumise, ei täpsustata konkreetselt rida realt, mis hinnapakkumises sisaldab ja mis seal ei sisaldu. Ehituses tehakse konkreetne hinnapakkumine projekti ja ehitaja parima teadmise ja kogemuse põhjal eeldusel, mis enamikele tellijatele võiks sobida. Kuna sageli ei ole hinnaküsimise etapis ka alati kõiki töid puudutavat projekti siis seda olulisem on tellijal üheselt teada saada, mis täpselt hinnapakkumises sisaldub. Tellija ei tohi eeldada, et kõik tema maja jaoks vajalik on hinnapakkumises olemas, vaid ta peaks seda ise kontrollima ja selles veenduma. Iga tellija vajadused ja eeldused on mõnevõrra erinevad ning erimeelsuste ärahoidmiseks on hinnaküsimise etapis täpse hinnapakkumises sisalduva sisu teadasaamine ülioluline.

4) Projekti muudatuste juhtimine

Praktiliselt iga ehitusobjekti juures tehakse ehitusetapis muudatusi. Need muudatused on sageli väiksed, näiteks nihutatakse natuke mõnda siseseina või viiakse kommunikatsioonitorud teisest kohast algselt plaanitud. Ka kõige väiksem muudatus võib ahelreaktsioonina muuta ja mõjutada juba valmisehitatud osa või mõjutab järgmist ehitusetappi. Projekti muudatuse algatab tavaliselt tellija, kuid muudatuse ettepanek võib tulla ka ehitajalt.  Probleem ei ole muudatustes vaid muudatuste juhtimises. Info muudatuse kohta peab olema tsentraalselt hallatud, et kõik osapooled saaksid õigel ajal vajaliku info kätte ning lähtuksid õigest joonisest või skeemist. Kuigi üldjuhul haldab projektiga seotud muudatusi ehitaja, peaks ka tellija siga muudatuse sisseviimist pingsalt jälgima ning kontrollima. Nii hoitakse ära mitmed lisakulud ja võimalike tööde ümbertegemise vajadus viiakse miinimumi.