Uuest aastast karmim energiatõhususe miinimumnõuete määrus

Alates 9. jaanuarist 2013 kehtib uus ja karmim energiatõhususe miinimumnõuete määrus.

Mitmete oluliste muudatuste kõrval korrigeeriti ka väikeelamu energiatõhususarvu piirväärtust. Kui seni kehtis väikeelamule piirväärtus 180 kWh/(m2 a), mille alusel hetkel veel ehituslube väljastatakse, siis uuest aastat hakkab kehtima uus piirväärtus 160 kWh/(m2 a). Samuti saavad muudetud energiakandjate kaalumistegurid – elektrienergia puhul senise kaalumisteguri 1,5 asemel on uues määruses kasutusel tegur 2,0.

Võtame näiteks elamu, millel köetavat pinda 100 m2, soojustagastuseta väljatõmbeventilatsioon ning peamiseks kütteseadmeks õhk-vesi soojuspump. Oletame, et elamu aastane ostetud elektrikogus on 100 kWh/m2 ehk kokku 10 000 kWh. Hoone energiamärgis täna oleks (10 000 kWh * 1,5 = 15 000 kWh/100m2) 150 kWh/m2 aastas. Hoone energiamärgis sama elektrikulu korral oleks alates 9.01.2013 (10 000 kWh * 2,0 = 20 000 kWh/100m2)  200 kWh/m2 aastas.

Leevendavad punktid seaduses

Tänu Finnlamelli aktiivsele tööle leiame uuest määrusest ka kaks leevendavat punkti, mis puudutavad otseselt täispuidust ehitatavaid hooneid. Nimelt on väikeelamutele, mille välisseinaks on kogu hoone ulatuses vähemalt 180 mm läbimõõduga soojustamata palk, sisse kirjutatud leevendavad tingimused, millele vastavalt võib määruses esitatud teatud piirväärtusi suurendada. See on justkui pisike tasaarveldus asjaoluga, et liimpalgist maja tootmine ja ehitamine on keskkonnasäästlik protsess.

Hoolimata karmistuvatest nõuetest saame jätkuvalt käsikäes hoolikalt läbimõeldud tehnosüsteemide lahendustega pakkuda nõuetele vastavaid kodusid.