Tüüpprojekti saab muuta - Finnlog

Tüüpprojekti saab muuta

Iga inimene ja iga pere on veidi erinev. Ja peabki olema! Mitmekesisus ja unikaalsus rikastab. Seetõttu on igati mõistetav, et iga pere soovib oma kodu luua enda maitse ja soovide kohaselt. Suur osa inimesi alustab oma majaehitust tüüpprojekti alusel aga teeb seal muudatusi, mis loovad unikaalsuse ja kodutunde just selle pere jaoks.

Millised on peamised projekti muudatused, mida saab tüüpprojektide puhul ellu viia?

Valmisolek tellijapoolseid muudatusi majaprojektidesse sisse viia on olemas tänapäeval valdaval enamusel majatehastest. Vaatamata nimetusele tüüpprojekt, on selliste projektide puhul olemas arvestatav hulk võimalusi, mida oma maja juures saab muuta ning seeläbi eristuda algsest projektist.

Valik võimalusi, mida tüüpprojekti puhul saab muuta:

  • Kasutada maja välisilmes erinevaid dekoratiivseid lahendusi. Näiteks puitmajade korral muuta maja välisilmet erineva laiusega kattelaudadega avade ja nurkade katmisel. Kitsamad katteliistud modernsema välisilme saavutamiseks, laiemad kattelauad klassikalise puitmaja ilmestamiseks.  Saab valida erineva laiusega või suunaga välisvoodrit, mis muudab maja välisilmet märgatavalt.
  • Võimalik tüüpprojekte ehitada peegelpildis.
  • Võimalik teha muudatusi ruumiplaanis ehk muuta ruumide paiknemist majas.
  • Võimalik muuta mittekandvate vaheseinte asukohti ehk muuta osade ruumide suurusi.
  • Muuta avatäidete asukohti ja suurust.
  • Muuta siseseinte paksusi (näiteks selleks, et suurendada mõnes ruumis mürapidavust).
  • Muuta maja sisetrepi asukohta.
  • Muuta terrasside suurusi ja lahendusi.
  • Jätta ära või lisada varikatuseid terrasside või maja välisuste juurde.
  • Muuta majaprojektis toodud aknaid ja välisuksi, muuta katusekatte materjali ja palju muud.

Nagu eespool näha, saab tüüpprojekti tundmatuseni muuta. Muudatustel on ka teatud piirangud, mis puudutavad teatud konstruktsioonide mõõte, sildeid ja tehnilisi sõlmi, kuid põhimõtteliselt saab maja väljanägemist nii väljast kui ka seest väga oluliselt muuta. Kuid siin peitub ka oma oht. Nimelt kui radikaalselt teha muudatusi tüüpprojektis, kaovad ära tüüpprojekti eelised. Tüüpprojekti eeliseks on detailides läbitöötatud konstruktiivne lahendus, sõlmed, ruumiplaan ja sellega seotud funktsionaalsus.

Kui teha väga olulisel määral tüüpprojektis muudatusi siis kasvab neist muudatustest välja pigem täiesti uus projekt, millega peab detailides majatehas tööd tegema ning ajakulu projekteerimisele ja maja tootmiseks kohandamine teevad kokkuvõttes maja kallimaks.Tüüpprojektid on avatud muudatuste tegemiseks, kuid muudatusi tasub neis teha mõõdukalt. Nii saab osa tüüpprojekti väljatöötanud arhitektide ja konstruktorite läbimõeldud tööst, kuid samas siiski ära teha tellija jaoks olulised muudatused, mis kodu mugavaks ja isiklikuks muudavad.