Tegevusplaan majaprojekti valikuks - Finnlog

Tegevusplaan majaprojekti valikuks

Kodu rajamine käivitub ühest ainsast mõttest ja otsusest. Tehakse otsus oma enda maja ehitamiseks ning hakatakse kogume mõtteid ja ideid, milline peab maja välja nägema ja mida sisaldama. Enamik mõtteid tekib varasemas elus kogetu põhjal, kuskil on nähtud väga ägedat ja huvitavat maja ning käib peast läbi mõte, “Just sellist maja tahaksin ma endale ka!” Iga ideekillu haaval kogunevad ja selginevad mõtted ning tekib arusaam oma majast.

 

Vaatame lähemalt tegevusplaani, kuidas lihtsate sammude abil jõuda sobiliku majaprojekti väljavalimiseni:

 

Tegevusplaan:

Kujuta ette, milline maja sinu väljavalitud krundile kõige paremini sobitub. Oluline on mõelda terviku peale, et krunt ja sinna rajatav maja omavahel kõige paremini sobituks. Olenevalt krundi asukohast võivad olla need väga erinevad, näiteks metsasalu  servas sobib parimal viisil võimalikult naturaalse ilmega ja traditsiooniline viilkatusega palkmaja, samas linna keskkonnas moderne suurte klaaspindadega minimalistliku ilmega eramu.

Tulemus – välja valitud põhimõtteline maja arhitektuur ja korruselisus ning paiknemine krundil.

 

Hangi krundi projekteerimistingimused kohalikust omavalitsusest.

Tulemus – saad sisendi, millised konkreetsed piirangud on krundi kasutamisel, ennekõike krundi täisehituse protsent, hoonete arv, hoonete maksimaalne kõrgus, katuse kaldenurk ja vajadusel veel mitmed muud nõuded, millega oma maja kavandamisel peab arvestama. Saadud info alusel saad täpsustada maja arhitektuuri, fassaadimaterjale ja lahendusi ning viia see vastavusse projekteerimistingimuste nõuetega.

 

Sõida ringi või veel parem käi jala elamupiirkondades, kus on sinule huvipakkuvaid maju ja loomulikult selles piirkonnas, kus on olemasolev krunt, et saada võimalikult lai silmaring, milliseid maju antud piirkonnas on ehitatud. Samuti käi oma majaomanikest tuttavate ja sõprade pool külas, vaata nende maju, uuri nende ruumiplaani, käi ruumides ringi ja proovi aru saada ruumide suurustest. Vaata majade funktsionaalsust, kuidas on ruumid grupeeritud, kuidas on lahendatud koridorid, esikud, majapidamis- ja tehnilised ruumid, millistest ruumidest pääseb õue jne. Tavaliselt inimesed seda väga täpselt ei uuri, kuid just kasutuses ja valmis majades on seda mõistlik teha, et tekiks ruumide suuruste tajumine ning arusaam maja funktsionaalsusest. Ainult hoone plaanide pealt on seda oluliselt raskem tajuda.

Tulemus – saad ettekujutuse, millise arhitektuuriga majad meeldivad ja tajud ruumide suurusi ja oskad enda jaoks vajaliku suurusega ruumide pindasid valida ning mõista maja kasutamiseks vajalikku funktsionaalsust, mis loob igapäevaeluks olulise mugavuse.

 

Koosta oma maja projekteerimise lähteülesanne ehk täpsemalt kirjelda need teemad, soovid ja nõuded, millele peab sinu maja vastama, arvestades varasemalt kogutud ja hangitud infot.

Tulemus – koostad lähteülesande ehk soovide – nõuete nimekirja, millised ruumid peavad sinu majas kindlasti olema ja kui suured, määrates iga ruumi kaupa ära viimistlusmaterjalid, määrates ära ruumide paiknemine ja kõik muu, mis kirjeldab sinu soove oma maja osas.

 

Tutvu majatootjate / projekteerijate näidis- ja tüüpprojektidega võrdle neid oma projekteerimise lähteülesandega ning sõelu välja huvipakkuvad projektid.
Tulemus – välja on valitud konkreetsed näidisprojektid, mis kõige paremini sobituksid sinu ja sinu pere soovidega.

 

Kontakteeru näidisprojekti pakkujaga ja koostöös arhitektiga kohanda täiendavalt  projekti vastavalt oma soovidele.

Tulemus – kohandatud ja sobilik tüüpprojekt, mille osas saab küsida ehituseks esmast hinnapakkumist ning kavandada täiendavaid projekteerimistöid.