Palkamaja aknad - Finnlog

Palkamaja aknad

Palkmajja sobivad kahtlemata kõige paremini puitaknad, sest need on maja naturaalse olemusega kõige paremini kooskõlas. Kindlasti ei sobi kuidagi palkmajale PVC aknad. Võimalik variant on kasutada palkmaja puhul puit-alumiiniumaknaid, kuid ainult siis, kui maja on modernsema arhitektuurikeelega ning maja välisilmes alumiiniumraamid häirivaks ei muutu.

Akna tüübi valik

Akende valikul on üheks esimeseks tegevuseks valida akna tüüp.

Kõige levinumaks akna tüübiks on Saksa tüüpi aken, mille suureks eeliseks on selle kasutusmugavus ja hooldamine. Akna kasutamise ja avamise teeb eriti lihtsaks spetsiaalne lukustussüsteem, mis võimaldab akent avada kald- ja pöördsuunas. Oluline eelis Saksa tüüpi aknal on ka see, et seda saab jätta tuulutusasendisse, muretsemata tuppa vihma sissesadamise pärast (v.a. suurema tuule korral tekkiva kaldvihma puhul). Samuti võimalik lihtsalt paigaldada aknale ka sääsevõrk, mis hoiab kutsumata külalised majast väljapool.

Saksa tüüpi aken on üheraamiline, milles tavaliselt kahe- või kolmekordne klaaspakett.

Vähem kasutatakse Taani tüüpi aknaid. Taani tüüpi akende puhul toimub akna avanemine väljapoole ning avanemisvõimalusi on palju. Võimalik avada väljapoole külgavatavalt, külgliugavatavalt, altavatavalt ja pöördavatavalt. Väljapoole avanevate akende pesemine võib väljastpoolt olla keerulisem ning tugevama tuule ning vihmaga ei tohiks jätta aknaid avatuks.

Taani tüüpi aken on samuti üheraamiline, kus kasutatakse samuti peamiselt kahe- või kolmekordset klaaspaketti.

Võimalik valik on ka Soome tüüpi aknad, mille puhul toimub akende avamine sissepoole. Soome akende puhul on tegemist kaheraamiliste akendega, mis ühendatult võimaldavad aknal avaneda ainult osaliselt ning seeläbi igapäevaselt ebamugavam kasutada ja hooldada. Tavaliselt on Soome tüüpi akna välisraamis ühekordne klaas ja sisemisel raamil kahekordne klaaspakett.

Akende soojapidavus

Akende parema soojapidavuse saavutamisel on lisaks klaaspaketile oluline roll ka aknaraami profiilil, tihenditel ja sulustel. Tänapäeval on soovituslik valida klaaspaketi soojusjuhtivustegur U väärtusega 1 W/m2 lähedal ja soovitavalt alla selle. Selline väärtus saavutatakse selektiivklaasi, klaasidevahelise argoongaasi ja järjest enam ka plastik ning komposiitmaterjalist vaheprofiili kasutamisega klaaspaketis. Järjest rohkem valitakse ka soojapidavamaid kolmekordseid klaaspakette.

Akende tellimine

Akende valiku puhul tuleks ennekõike majanduslikust aspektist hinnata akende avamise vajalikkust. Kvaliteetsed ja erinevate avanemisvõimalustega aknad on kallid ning seetõttu on mõistlik hinnata iga akna puhul eraldi, kas on ikka mõistlik tellida avatav aken. Küll võiks jääda igasse ruumi vähemalt üks avatav aken, kuid kõigile maja akendele avatavuse võimaluse andmine on tõenäoliselt  mittevajalik ning võimaldaks säästa ehituseelarves arvestatava summa.

Enne akende tellimist tasub üle kontrollida (soovitavalt mitu korda) kõik akende mõõdud, avanemised ja kindlasti ka üle kontrollida akende värvikood, et tellimus saaks õige.