Omanäoline kodu Finnlogi abiga - Finnlog

Omanäoline kodu Finnlogi abiga

Kui tunnete, et käes on aeg rajada omale kodu, mis oleks Teile omaselt kordumatu ja isikupärane, siis on meil rõõm pakkuda end abimeheks ses keerulises, aga samas huvitavas protsessis.

Just need omadused on olnud olulisteks väärtusteks nende aastate jooksul ka meile, mil oleme olnud abiks inimestele kodu rajamisel üle maailma.

Saadud kogemused on aidanud meil mõista, millist teenust inimesed oma kodu ehitamisel vajavad. Just seetõttu pakumegi oma klientidele täislahendust, kus alates ideest kuni maja lõpliku valmimiseni oleme oma teadmiste ja kogemustega abiks.

Projekteerimine

Kuigi ettevõte pakub arvukalt suuri, keskmisi või väiksemaid tüüpmaju, siis on need enamasti vaid lähtekohtadeks, millelt firma arhitektid juba koostöös kliendiga just neile sobiva lahenduse välja töötavad. Seda olenevalt maja asendist krundil, päikese liikumisest, metsa varjust või tiigivee peegeldusest ning muidugi pere soovidest ja vajadustest lähtuvalt. Vastupidi üldlevinud arvamusele ei tähenda erilahenduse väljatöötamine suuremat rahalist väljaminekut, kuna iga maja tehniline projekt ja kasutatavad detailid valmistatakse Soomes tootjatehases algusest peale, olenemata projekti tüüpsusest. Erilahenduse hinda võivad tõsta vaid materjali lisandumine või erielemendid.

Nii ei leiagi te kahte identset palkmaja, kuivõrd iga uue kodu projekteerimisel on lähtutud pererahva vajadustest-soovidest ning ümbritsevast keskkonnast, kuhu maja planeeritakse.

Projekte luues lähtume me põhimõttest: austame klassikat ja samas mõtleme originaalsusele. Liimpalk modernse ehitusmaterjalina annab võimaluse luua puitmaja arhitektuuris täiesti uusi ja seni kasutamata lahendusi, mis sobivad oma stiililt erinevatesse elamupiirkondadesse privaatsest mereäärsest metsatukast tiheasustusega äärelinna krundini.

Maja projekteerimine koos ehitajaga on kasulik nii tellijale kui töövõtjale, kuna see kiirendab protsessi ning vastutusahel ei veni liiga pikaks.

Liimpuit ehitusmaterjalina

Puitu kui vanimat ehitusmaterjali on inimene usaldanud juba aastatuhandeid. Keskkonnateadlik inimene oskab hinnata liimpalgi kui materjali eeliseid. Tegu on stabiilse, kuuest tükist kokku liimitud palgiga, kuhu tänu põhjalikule toorme valikule ja liimimistehnoloogiale ei teki pragusid ning sellistest palkidest ehitatud maja vajumine on praktiliselt olematu. Palkseinte põhieeliseks võib pidada loomulikku niiskuseregulatsiooni, mis paljudes teistes tänapäeval kasutatavates seinakonstruktsioonides ei toimu. Kui öeldakse, et palkmaja hingab, siis peetaksegi selle all üldjuhul silmas niiskuse reguleerumist, mitte olukorda, kus seinakonstruktsioonis õhk liigub ning maja ei pea sooja. Korralikult kokku pandud liimpalkmaja on õhutihe ja soojapidav. Seda kinnitavad ka meie ehitatud majades läbiviidud termograafiliste mõõtmiste tulemused, mille käigus hinnatakse hoone soojapidavust ja õhutihetust. Aastaringseks elamiseks mõeldud majade ehitamisel kasutame massiivset liimpalki mõõtudega 180×260 mm, 202×260 mm ja 240×260 mm, mis omavad piisavalt head soojapidavust tagamaks  tänapäevanormidele vastava energiasäästlikuse.

Uskudes meie palkmajade kestvusesse ja kvaliteeti, pakume selle kinnituseks puidust kandevkonstruktsioonidele 10 aastast tehasegarantiid.

Ehitustööd

Hea projekt ja kvaliteetne projekt vormub unistuste koduks asjatundlike ehitajate kaasabil. Ka ehitusteenuse pakkumisel üritame olla võimalikult paindlikud ning pakume seda erinevate etappidena.

Välislahendus sisaldab üldjuhul maja välisseinte, avatäidete ka katuse paigaldust. See on sobiv teenus inimestele, kel on oskusi, aega ja soovi ka ise ehitustööde organiseerimisest osa võtta ning seeläbi ehituskulusid veidi kokku hoida või ajatada.

Täisteenus sisaldab kõiki maja valmistamiseks teostatavaid töid. Sellesse loetelusse kuulub üldjuhul välistrasside rajamine, vundamenditööd, puussepatööd, sisekommunikatsioonitööd, siseviimistlustööd ning veel hulk töid, mis on vajalikud maja valmimiseks. Valides täisteenuse, on tellijal võimalus tegeleda sellega, mida tema kõige paremini oskab ning jätta oma uue kodu rajamine asjatundjate kätesse.

Meie soov on ka aastate pärast pererahvalt vastukaja saada, et kodu, mis aastate eest rajati, tuli välja just selline nagu plaanitud. Oleme tulnud, et jääda siia pikalt jätkates väärika palkehitise traditsioone tänapäevasel kujul.

Ilmumisandmed:
Oma Kodu (2009)