Mittevajuv palk – palkmaja oluline uuendus

Mittevajuv palk – palkmaja oluline uuendus

Palkmajade peamiseks ehituslikuks kitsaskohaks on olnud seinakonstruktsiooni vajumine, mis tekib palkmaterjali kuivamise tõttu. Seetõttu on palkmajade ehitamise juures vajalik võimaldada avade juures, katuse-seina liites ja ka mujal konstruktsioonide takistuseta liikumine ning tagada piisav vajumisruum.

Näiteks täispalkmaja seinte puhul jäetakse vajumiseks 3-5 cm ja liimpuitpalgist seinte puhul 1-2 cm seina 1 m kõrguse kohta. Samuti kaasneb selliste vajumiste korral risk välispiirete võimalikele õhuleketele.  

Kas eeltoodud riske saab kuidagi maandada ja samal ajal nautida palkmaja looduslähedust ja eeliseid?

Palkmaja areng ei peatu

Palkmajade tootjate poolt on alati väärtustatud palkmajade ehitamise pikaajalist traditsiooni, varasemate põlvkondade ehituskogemust, kuid samaväärselt on tähelepanu pööratud ka palkmajade tootearendusele.

Liimpuitmajade puhul on välja arendatud oluline uuendus – mittevajuv palk. Mittevajuv palk on uudne palgitehnoloogia, mille puhul puitmaterjali kuivatatakse erilisel viisil ja mis võimaldab palgid omavahel siduda eriti täpselt ja tihedalt. See annab mittevajuvale palkseinale parema stabiilsuse, aitab ära hoida võimalikke õhulekkeid ning seetõttu pakkuda majale ka väiksemaid energiakulusid.

Mittevajuv palgitehnoloogia pakub laiemaid võimalusi palkmajade projekteerimisel ning sise- ja välisarhitektuuri kujundamisel.

Näiteks maja välisilmes saab nurgasõlmed lahendada kitsa katteliistuga, mis muudab palkmaja kaasaaegses võtmes nägusaks ja modernseks.

Mittevajuva palkseinaga majade puhul on võimalik kasutada edukalt suuremate mõõtudega avasid või teha sidumist kiviseintega.

Mittevajuv palkkonstruktsioon teeb palkmajade ehitamise mugavamaks ja lihtsamaks ning samal ajal maandab ära palkmaja peamised vajumisriskid.

Mittevajuv palk on märkimisväärne samm palkmaja arengus, mille puhul on loodud turvaline ehituslahendus, tagatud palkmajale omane hea sisekliima ja pakutakse uudseid võimalusi maja disainimiseks.  Kokkuvõttes mittevajuv palkmaja võimaldab äärmiselt kaasaegset kodumaja nii seest kui väljast, mis sobib ideaalselt linnakeskkonda. Finnlog alustab käesolevast kevadest mittevajuva palkkonstruktsiooniga majade pakkumist! Tule Finnlogi konsultatsioonile.