Mittevajuv palk – palkmaja oluline uuendus

Mittevajuv palk – palkmaja oluline uuendus

Palkmajade peamiseks ehituslikuks kitsaskohaks on seni olnud seinakonstruktsiooni vajumine, mis tekib palkmaterjali kuivamise tõttu.

Seetõttu on palkmajade ehitamise juures vajalik võimaldada avade juures, katuse-seina liites ja ka mujal konstruktsioonide takistuseta liikumine ning tagada piisav vajumisruum.

Näiteks täispalkmaja seinte puhul jäetakse vajumiseks 3-5 cm ja liimpuitpalgist seinte puhul 1-2 cm seina 1 m kõrguse kohta.

Samuti kaasneb selliste vajumiste korral risk välispiirete võimalikele õhuleketele.

Kas eeltoodud riske saab kuidagi maandada ja samal ajal nautida palkmaja looduslähedust ja eeliseid?

Palkmajade ehitus areneb pidevalt

Palkmajade tootjate poolt on alati väärtustatud palkmajade ehitamise pikaajalist traditsiooni, varasemate põlvkondade ehituskogemust, kuid samaväärselt on tähelepanu pööratud ka palkmajade tootearendusele.

Liimpuitmajade puhul on välja arendatud oluline uuendus – mittevajuv palk.

Mittevajuv palk on uudne palgitehnoloogia, mille puhul puitmaterjali kuivatatakse erilisel viisil ja mis võimaldab palgid omavahel siduda eriti täpselt ja tihedalt. See annab mittevajuvale palkseinale parema stabiilsuse, aitab ära hoida võimalikke õhulekkeid ning tänu paremale soojapidavusele pakkuda majale ka väiksemaid energiakulusid.

Mittevajuv palgitehnoloogia pakub laiemaid võimalusi palkmajade projekteerimisel ning sise- ja välisarhitektuuri kujundamisel. Näiteks maja välisilmes saab nurgasõlmed lahendada kitsa katteliistuga, mis muudab palkmaja kaasaaegses võtmes nägusaks ja modernseks.

Mittevajuva palkseinaga majade puhul on võimalik kasutada edukalt suuremate mõõtudega avasid või teha sidumist kiviseintega.

Oluline uuendus teeb palkmajade ehitamise mugavamaks ja lihtsamaks ning samal ajal maandab ära palkmaja peamised vajumisriskid.

Mittevajuv palk on märkimisväärne samm palkmaja arengus, mille puhul on loodud turvaline ehituslahendus, tagatud palkmajale omane hea sisekliima ja pakutakse uudseid võimalusi maja disainimiseks.

Kokkuvõttes mittevajuv palkmaja võimaldab äärmiselt kaasaegset kodumaja nii seest kui väljast, mis sobib ideaalselt linnakeskkonda.

Mittevajuv palk kui standard palkmaja ehituses

Finnlog hakkas esmalt mittevajuvat palki kasutama Soomes ehitatavatel majadel, mistõttu on sellisest palgist ehitatud maja ka põhjanaabrite juures kõige rohkem.

Kõikidel Finnlogi projektidel on see kasutusel ühe profiiliga 2020. aasta kevadest. Tänaseks on uudsest lahendusest saanud Finnlogi koduehituse standard.

Tule Finnlogi konsultatsioonile!