Mis motiveerib rajama oma maja?

Mulle on alati meeldinud süüvida inimeste mõttemaailma, et aru saada, miks ikkagi asju ostetakse. Kust tuleb motivatsioon või saab alguse alateadlik eesmärgistatus, mis selle protsessi käivitab? Mis on see ajend, mis aktiveerib ja paneb tegutsema?

Turvatunne, staatus või eneseteostus

Lihtne oleks väita, et oma maja ehitama paneb praktiline vajadus suurema elamispinna järele või lihtsalt soov omada. Abraham Maslow’ inimvajaduste hierarhiale tuginedes väidan, et maja ehitama ajendab üks suur segu kõiksugustest vajadustest.

Füsioloogilises mõttes vajab keha värsket õhku ja õigeid vibratsioone ehk kodutunnet. Inimesele on oluline turvatunne, ta soovib kuuluda mingisse gruppi ja pälvida tunnustust. Oma maja loob turvatunde ja lahterdab inimese heas mõttes eramajaelanike sekka või endaga hästi hakkama saajate gruppi.

Ja lõppude lõpuks on vaja ennast selles elus ka teostada. Miks mitte tunnustada ennast pika elutee jooksul tehtud ponnistuste eest, veetes pensionipõlve oma väikses majakeses või palksuvilas.

Oma maja ja sisemine rahu

Milline motivatsiooniallikas või alateadlik eesmärk meid rohkem motiveerib, oleneb ilmselt juba keskkonnast, ümbritsevatest inimestest, lapsepõlvekogemusest jne. Kõiki neid tegureid oleks raske hakata lahterdama ja analüüsima, kuid toon välja järgmise mõttekäigu.

Oma maja ehitades soovime, et see asuks looduskaunis kohas ning et ümbritsev keskkond oleks elamiskõlblik ja inimsõbralik. Kui see on suur osa meie vajadusest, siis ilmselt võib alateadlikuks eesmärgiks olla soov saavutada sisemine rahu.

Oma sisemise rahu allikaid teadvustades võiksime tuletada, mis meid teadlikult motiveerib. Selleks võib olla turvatunne. Elu omas majas või suures korruselamus loob erineva tasemega turvatunde. Kindlasti võib motiveerida ka tunnustusvajadus: lapsepõlves vajaka jäänud tunnustus võib avalduda tavalisest tugevama tahtena elus kuhugi jõuda.

Kodu rajamisel on palju olulisi asju, mille üle aru pidada. Mina mõtleks aga kõigepealt sellele, milleks ma oma maja vajan.