Milline on eramuehituse olukord ja kuidas edasi uuel aastal? - Finnlog palkmajad

Milline on eramuehituse olukord ja kuidas edasi uuel aastal?

Millised arengud ootavad ehitusvaldkonda ees uuel aastal ja millised on peamised märksõnad oma maja kavandavale inimesele? Kas tormata ehitama või võtta aega ja rahulikult ning läbimõeldult oma eesmärgi poole liikuda?

Eramuehitus on heas seisus

Eramuehituse hetkeseisu hindamiseks pole vaja kaugele vaadata. Igas suuremas elamurajoonis kerkivad hoogsalt uued majad. Vaadates Statistikaameti poolt avaldatud andmeid on näha, et viimasel viiel aastal on uute üksikelamute ehituslubade arv olnud pidevalt kasvav. Kuigi 2018 aasta IV kvartali andmeid ei ole veel kokku võetud, saab öelda, et olulist langust ehituslubade väljastamisel ei ole olnud, kuid ka tõenäoliselt ei teki ka sellist juurdekasvu nagu eelnevatel aastatel. Turg on stabiliseerunud.

Eluasemelaenud väikses tõusutrendis

Eesti Panga statistika näitab kodumajapidamistele väljastatud eluasemelaenude jäägi mõõdukat kasvu viimasel viiel aastal. See statistika küll ei erista üksikelamutele ehitamiseks antavat laenu kogu turu eluasemelaenudest, kuid näitab siiski inimeste jätkuvat kindlustunnet laenu võtta ja usku majanduse tugevale käekäigule.

Laenubuumi on aidanud vältida pankade jätkuvalt hoolikas laenuvõimekuse hindamine ja omafinantseeringu või tagatiste nõudmine. Hetkeseisuga ei ole ette näha, et see muutuks.

Laenuintressid

Enamik oma maja ehitajaid võtab pangast laenu ja seetõttu on oluline hinnata ka laenuintresside võimalikku olulist tõusu. Eluasemelaenude puhul kasutatav euribor on jätkuvalt madalseisus, mida on pangad kompenseerinud aeglaselt tõstetud laenumarginaaliga, kuid seni pole intressimäärade hüppelist tõusu toimunud. Suuri muutusi ei tohiks ka lähemal ajal tekkida, kuid on küllaltki tõenäoline, et intressimäärad on edaspidi pigem vähesel määral tõusmas.

Ehitajad ja ehituskvaliteet

Eramuehituse turul on toimunud teatav korrastumine. Seadusandja poolsed muudatused ehitustööde  teostajate kvalifikatsiooninõuete osas, kui ka pankade poolsed nõuded kasutada ehitustöödel omanikujärelevalvet, on aidanud kaasa ehitustööde kvaliteedi paranemisele. Ehitustööde kvaliteedi tagamine on protsess, millega tuleb järjepidevalt tegeleda ja on näha, et seda ka järjest enam tehakse.

Samas eramutele spetsialiseerunud ehitajad ja ennekõike häid ehitajaid, napib jätkuvalt ja seetõttu on ka ehitushinnad tõusutrendis.

Soovitus uueks ehitusaastaks

Kuna Eesti majanduskeskkond on püsinud aastaid hea ja hüppelist ehitushinna rallit ei ole ette näha on soovitav oma ehitustööde kavandamine teha mõõdukas tempos. Eesmärk peaks olema oma maja projekteerimise etapis kõik oluline läbi mõelda ja projekti soovitud kujul kirja saada. Siis toimuvad ehitusperioodi ajal ehitustööd kiiremini ja mis peamine – kvaliteetselt!

Head uut ehitusaastat!