Maja ehitamisel investeeri projektdokumentatsiooni - Finnlog

Maja ehitamisel investeeri projektdokumentatsiooni

Oma kodu ehitamisel ei pääse üle ega ümber korralikul tasemel projektdokumentatsiooni tellimisest ja seda väga mitmel põhjusel.

Paraku on paljudel oma maja tellijatel jäänud arusaam, et projektdokumentatsiooni on ennekõike vaja ainult ehitusloa saamiseks.

Seetõttu tellitakse ainult minimaalses mahus projekt.

See aga ei ole kaugeltki piisav korrektseks ja nõuetekohaseks ehitamiseks.

Peamised põhjused, miks põhjalikule projektdokumentatsioonile ei soovi tellija raha kulutada?

1. Osad tellijad eeldavad ekslikult, et kuna ehituslao taotlemiseks on minimaalselt nõutav eelprojekti staadiumis projekt siis on see piisav ka ehitamiseks.

2. Suur osa ehitajaid teevad ehitustööde tegemiseks siduvad hinnapakkumised eelprojekti alusel ja sellest tulenevalt jääb tellijale arusaamine, et see on ka täiesti piisav ehitustööde tegemiseks ning ei näe põhjust täpsemat projekti tellida.

3. Põhiprojekti ja konstruktiivosa tööprojekti / tööjooniste ning eritööde projektide ja muude võimalike projektide tellimine võtab oluliselt rohkem aega ja kujuneb oluliselt kallimaks kui tellida ainult eelprojekt.

Tegelikkuses aga on ülioluline projektdokumentatsiooni tellimine kogu detailsuses järgmistel põhjustel:

1. Seadusandlus, täpsemalt Majandus- ja taristuministri määrus „Nõuded ehitusprojektile1, vastu võetud 17.07.2017 nr 97, näeb ette, et tööprojekt on ehitusprojekti staadium, mis võimaldab nõuetekohaselt ehitada. Kohalikud omavalitsused viitavad järelevalve ja kasutusloa menetluses antud nõudele ning nõuavad tööprojekti olemasolu.

2. Eelprojekti alusel ehitamisel ei ole ehitatava hoone konstruktiivne lahendus piisavalt detailselt ja kvaliteetselt kirjeldatud ega kontrollitud ning kaasneb risk sõlmede ja konstruktiivsete lahenduste osas oluliste puuduste tekkimiseks.

3. Eelprojekti alusel koostatud ehitaja hinnapakkumine ei ole usaldusväärne ja üldjuhul tekivad tellija jaoks täiendavad lisakulud, mida ei osatud eelprojekti põhjal ette näha.

4. Eelprojekti puhul ei ole detailides välja töötatud arhitektuursed ega tehnilisi lahendusi, mistõttu ehitaja pakub välja omapoolsed lahendused, mis ei pruugi arvestada kõiki olulisi aspekte ning seeläbi võivad realiseeruda erinevad riskid käigu pealt tehtud lahenduste osas.

5. Eelprojekti järgi ehitades kaob selge vastutus ja kokkuvõttes projekti osapooltest keegi konkreetselt ei vastuta. Projekteerija, kes tegi ehitusprojekti ei vastuta lahenduse eest, mida eelprojekt ei peagi kajastama. Üldjuhul on eelprojektis alati kirjas, et konkreetsed lahendused tuleb lahendada tööprojektis. Ehitajal ei ole üldjuhul projekteerija kutsetunnistust ja kui ta pakub välju valikulisi sõlmi siis puudub selle kohta terviklik ja nõuetekohased joonised, samuti ei ole ka omanikujärelevalve projekteerija, mis saaks hinnata üheselt hinnata, kas lahendus on sobilik. Kokkuvõttes lepitakse midagi kokku oma parima teadmise järgi, kuid kokkuvõttes on vastutus hajunud, kuna projekteerimine ei ole ehitaja või omanikujärelevalve ülesanne.

6. Eelprojekti järgi ehitatava hoone ehituskvaliteedi nõuded ei ole üheselt määratud ja nii ei ole võimalik kvaliteetselt töid kontrollida.

Selleks, et maandada ehitusega seatud riskid, on vajalik tellida terviklik projektdokumentatsioon. Siis on võimalik ehitada projektijärgselt ja ehitamist ka nõuetekohaselt kontrollida.

Investeeri projekti, sest see aitab tagada kvaliteetse kodu.

Tutvu kvaliteetsete palk- ja CLT-elementmajade näidisprojektidega.