Laen kodu ehitamiseks - Finnlog

Laen kodu ehitamiseks

Kodu rajamine on kulukas ettevõtmine ja seetõttu ei pääse enamasti vajadusest laenu võtta. Kodu ehitamiseks laenu võtmine on mõnevõrra keerulisem ja pikem protsess, kui tüüpiline valmiskodu ostmine.

Pangast ehitamiseks kodulaenu küsima minnes tuleks teha eeltööd ja hinnata tervikuna maja ehitamise projekti elluviimisega seotud kulusid ning  panga poolseid nõuded.

Vaatame lühidalt, kuidas käib kodulaenu taotlemise protsess  ja milliste tingimustega tuleb arvestada kui asuda oma maja ehitama:

 1. Laenutaotlus – vajalik täita tüüpne kodulaenu taotlemise taotlus, mille juures tuleks arvestada järgmist:
 • Omafinantseering minimaalselt 30% projekti maksumusest (krunt + ehitus), kusjuures tuleb tasuda kõigepealt omafinantseering.
 • Laenutaotluse tegemise ajaks mõistlik koostada esmane ehituseelarve, mis aitab hinnata, kas omafinantseering on piisav projekti elluviimiseks.
 • Krundi osas finantseeritakse kuni 50% turuväärtusest ja valminud maja turuväärtusest kuni 70-75%.
 • Lihtsam on ehitust finantseerida lisatagatiste olemasolul.
 • Arvestada tasub, et A-energiaklassi eramutele pakutakse veidi soodsamat laenuintressi.
 • Tuleb arvestada, et mõne panga puhul on kasutusel reegel, et kuni kasutusloa esitamiseni on laenuintress kuni 1% kõrgem.
 • Panga poolt võib olla esitatud nõue, kui kiiresti peab maja valmis saama, näiteks 18 kuud.
 1. Esmane pakkumine – pank esitab esmase pakkumise laenutaotluse andmete põhjal. See pakkumine on indikatiivne ja ei pruugi olla lõplik.
 2. Dokumentide esitamine – pangale tuleb esitada esmases pakkumises küsitud dokumendid:
 • Ehitusprojekt, ehituseelarve (koostatuna ehitusetappide kaupa, mille puhul on eraldi näidatud omafinantseeringuga ja laenurahaga tehtav). Ehituse eelarve võib teha ise või küsida ehitusfirmalt konkreetne hinnapakkumine.
 • Kinnistu hindamisakt tänase ja tuleviku (eeldusel, et elamu on valminud) turuväärtusega.
 • Ehitusluba, kui see on väljastatud. Lisaks vajalik välja tuua elamu valmimise ja kasutusloa saamise aeg.
 • Olenevalt pangast on samuti vajalik esitada info ehitaja ja omanikujärelevalve teenusepakkuja kohta.
 1. Laenuotsus ja lepingu sõlmimine – panga poolt tehakse laenuotsus ja esitatakse lõplik pakkumine ning esitatakse laenuleping allkirjastamiseks.
 2. Notar – lepitakse kokku sobilik notari aeg hüpoteegi seadmiseks.
 3. Laenu väljamakse – makstakse välja etappide kaupa vastavalt ehitustööde edenemisele. Olenevalt pangast nõutakse enne järgmise osa laenust kasutusse võtmist, kas kinnistu turuväärtuse tõestuseks uut hindamisakti ja arvestatakse, et laenu saab kasutusse võtta kuni 70% kinnistu hetke turuväärtusest või kasutatakse omanikujärelevalve poolt koostatud teostatud ehitustööde akti.
 4. Kindlustus – ehitusaegne koguriskikindlustus üldjuhul lisatakse ehitaja sõlmitavasse lepingusse ja elamu valmimisel vajalik sõlmida tüüpne kodukindlus.

 

NB! Tuleb arvestada, et olenevalt konkreetsest pangast võib olla laenutaotluse protsess ja tingimused mõnevõrra erinevad eelkirjeldatust!