Kas tellijal tasub teha osa ehitustöid ise? - Finnlog

Kas tellijal tasub teha osa ehitustöid ise?

Maja ehitamine on iga tellija jaoks rahaliselt väga suur kulu ja seetõttu otsivad nii mõnedki tellijad võimalusi, kuidas natuke odavamalt töid ära teha. Üheks võimaluseks on tellija jaoks teha osa ehitustöid ise ära. Milliseid töid sagedamini tehakse ja kas see tasub ära?

Millele peaks tellija mõtlema kui plaanib osa ehitustöid ise ära teha?

Tellijal tuleb tal esmalt hinnata, kas tööde teostamiseks on tal piisavalt vaba aega ja kas on olemas kõik vajalikud töövahendid või milline on kulu nende hankimisel. Välja tuleb valida ka töödeks  sobilikud ehitusmaterjalid ja korraldada nende transport ehitusobjektile.

Kuigi suurem osa töövahendeid on võimalik rentida, tekib üldjuhul vajadus vähemalt mingis mahus ka töövahendeid välja osta. Lisaks tuleb enamike tööde korral varuda ka abimaterjale (näiteks maalriteipi, maalrikiled ja ehituspapp kinnikatmiseks, kiilud parkettpõranda paigaldamiseks jne.). Samuti võib osade tööde puhul tekkida vajadus kasutada töölavasid, redeleid või lausa tõstemehhanisme.

Tellijal tuleb selgeks teha plaanitav tööprotsess võimalikult põhjalikult, sest see mõjutab kokkuvõttes lõpptulemust – tööde kvaliteeti. Kui tellijal on olemas varasem kogemus või saab ta kaasata mõne abilise, kellel selline kogemus on olemas, on see oluline eelis.

Kui tellija plaanib, ilma varasema kogemuseta,  ehitustöid ise teostada, tuleks tal arvestada märkimisväärselt suurema ajakuluga. Hinnanguliselt kulub valdkonna töökogemuseta inimesel  ehitustöödele u. 30 kuni 50% rohkem tööaega.

Kas tasub ise ehitustöid oma maja juures teha?

Kui hinnata rahalises väärtuses ja väärtustada oma tööaega samas väärtuses kui tööd sisse osta ning tööde sisse arvestada kogu tööde ettevalmistamisel nii tööde selgeks õppimisele kui ka oma eksimustest õppimisele kulunud aeg, siis tõenäoliselt mitte.

Samas kui hinnata teostatud töid selle järgi, et oled oma kätega maja ehitamisesse panustanud ning kodu rajamisse oma hinge sisse pannud, siis see on hindamatu. Ehitustöödes osalemine aitab tellijal oma maja väärtustada ning tajuda kodutunde tekkimist juba ehitusprotsessis.

Milliseid töid tavaliselt eramajade ehitamisel tellijad ise teevad?

Peamised tööd, mida tellijad ise teevad, on seotud erinevate viimistlustöödega. Kõige sagedamini tehakse erinevate pindade värvimise ja peitsimisega seotud töid. Seda nii välis- kui ka sisepindade puhul.

Samuti paigaldatakse tellijate poolt parkettpõrandaid, kuna peamiselt levinud liimivabad parketid on suhteliselt kergelt paigaldatavad. Suurema töökogemusega tellijad paigaldava ka siseuksi ja liiste ning ehitatakse ka sauna leiliruume.

Samuti tehakse tellija poolt sageli oma krundi haljastamisega seotud tööd, mis enamasti kogu pererahva ühise pingutuse abil viimase lihvi saab.

Küll aga on mõned viimistlustööd, mida ei ole soovitav ilma vastava töökogemuseta tellijal ette võtta. Need tööd on seotud krohvimise ja pahteldamisega, kuna seal on võimalik töökogemuseta inimesel pinnad väga kergesti pinnad selliselt teostada, et pärast peab kas kogu töö uuesti tegema või vaja kõvasti lihvida, et parandustega vaeva näha.

Kui aga enda ja pere jaoks on valitud välja jõukohased ehitustööd siis miks mitte seda teha! Nii sünnivad hingega kodud!