Kas ehitada peatöövõtu korras või olla ise projektijuhi rollis? - Finnlog

Kas ehitada peatöövõtu korras või olla ise projektijuhi rollis?

Iga suurema ehitustöö kavandamisel kerkib ühe esmase teemana üles küsimus, kas tellida kogu ehitus ühelt ehitusfirmalt ehk ehitada nn. peatöövõtu korras või olla tellijana ise projektijuhi rollis ja korraldada ise erinevate töövõtjate tööd?

Esmapilgul tundub, et ise töid korraldades on võimalik saavutada arvestatav kokkuhoid ja erinevate (all)töövõtjate lepingute summa on mõnevõrra soodsam kui peatöövõtja poolne terviklik hinnapakkumine.

Kui aga täpsemalt projektijuhtimise töödesse süveneda, ei pruugi see sugugi enam nii tunduda. Vaatame veidi lähemalt neid töid, mida projektijuhtimise käigus vajalik teha.

Projektijuhti rollis vajalik teha järgmisi töid:

  • Projekteerimise projektijuhtimine. Hinnaküsimiste korraldamine, tööde piiride kokkuleppimine, lepingute sõlmimine, jooniste ülevaatus ja detailide täpsustamine ning jooniste korrigeerimine, valminud jooniste võrdlemine ja vastuolude väljatoomine, tööde vastuvõtmine jmt.
  • Tööde üldise ajaplaani ja finantseerimisplaani / projekti eelarve kavandamine.
  • Ehitustööde loogilisteks ja kronoloogilisteks töövõttudeks jaotamine, hinnates tööde paralleelse teostamise võimalusi ja tööde tehnoloogilisi nõudeid ning kavandades selle alusel hankeplaani.
  • Vastavalt hankeplaanile kavandada hanked töövõttude kaupa, vormistades hinnaküsimise kirjad, määrates konkreetsed tööde piirid ja kõik vajalikud nõuded, vajadusel ette valmistades pakkumistabelid, arvutades mahud või välja tuues muud olulised tingimused sh. näiteks peamisel lepingutingimused, millele töövõtja peaks vastama, küsides iga töölõigule vähemalt 3-5 pakkujalt hinnapakkumist.
  • Töötada läbi saabunud hinnapakkumised, hinnapakkumise tabelid ja korraldada läbirääkimised või kirjalikus vormis täpsustuste /selgituste küsimine hinnapakkumises toodud tööde osas. Panna kõik saabunud pakkumised koondtabelisse ja teha pakkumiste võrdlus ning valida huvipakkuvad firmad, kellega täiendavalt täpsustada pakkumist või alustada lepingu sõlmimise protsessi.
  • Töövõtjatega lepingute sõlmimine, mille käigus täpsustatakse tööde ajagraafikud, lepingu tingimused, maksetingimused ja kõik muud vajalik ning allkirjastatakse lepingud.
  • Ehitusprotsessis töövõtjate tööde ajaplaanide jooksev kooskõlastamine vastavalt tegelikule olukorrale, kuni mõni töö võib venida, mistõttu ajaplaanid nihkuvad. Töövõtjatele ehitusplatsil tööfrontide kätteandmine ja samal ajal ka uute plaanitavate tööde kooskõlastamine teiste töövõtjatega, et erinevate firmade vahel koostöö sujuks ja üksteise töid ei takistataks.

Need on vaid osad projektijuhi rolliga kaasnevad tööülesanded, mida vajalik ehituse ettevalmistamise ja ehitamise ajal täita.

Kokkuvõttes on projektijuhi roll mitte ainult suure ajakuluga ja mahukas administratiivne töö, vaid ka häid ehitusalaseid teadmisi ja kogemust nõudev töö. Lisaks on valminud erinevate tööde osas garantiid ja selget vastutus mitmete erinevate töövõtjatega protsessis oluliselt keerulisem tagada.

Praktikas rajavad vähesed tellijad oma kodu projektjuhi rollis ja selle asemel eelistatakse ühe ehitusfirmaga tegeleda nn. peatöövõtu korras maja ehitamist.