Jää oma valikute juurde lõpuni! - Finnlog

Jää oma valikute juurde lõpuni!

Oma maja ehitamine on kallis. Sageli isegi kättesaamatult kallis. Aga miks? Kas probleem on ehitusteenuse hinnas, ehitusmaterjalide suures maksumuses, kõrges krundi hinnas või milleski muus? Enamasti ongi lihtsaim viis suunata oma tähelepanu sellele, mida ei saa mõjutada ja unustada ära see, mida saaks ise paremini teha. Mida saab ehituse tellija ise ära teha, et maja rajamise maksumus ei kasvaks ülemäära kõrgeks?

Maja koosneb valikutest

Iga maja sünnib valikutest. Maja projekti kavandamisel ja elluviimisel tuleb pidevalt teha palju valikuid, valida olemasolev projekt või see oma soovide kohaselt lasta projekteerida, valida ehitusmaterjalid, tehnilised lahendused ja seadmed, aknad, uksed, siseviimistluse materjalid jne. Igale valikule või soovile eelneb suur hulk ettevalmistavat tööd, et teha selgeks iga valikuga kaasnevad eelised ja miinused.

Selle kõige juures on iga valiku üheks olulisemaks kriteeriumiks just hind. Tuleb ju iga valikuga selgeks teha palju selle realiseerimine maksma läheks. Nagu meie igapäevases elus on ka ehituses palju erinevate hinnaklassiga lahendusi ja tooteid ning valiku tegemine suur töö.

Valikud ehitusperioodil toovad sageli lisakulu

Eestis on eramajade ehitamisel küllaltki levinud, et osad materjali või seadmete valikud jäävad eelarves lahtiseks või orienteeruva hinnaga ja seetõttu tuleb osad otsused teha jooksvalt – ehitusperioodi käigus. Ehitusperioodil tehtavad valikud aga tehakse paraku aga sagedamini emotsioonide pinnalt või mõttega: „Kasutan ainult parimat“!

Selliste ehitusperioodil ja viimasel hetkel tehtud valikute puhul on lihtne kulutada rohkem kui see mõistlik. Sageli investeeritakse niimoodi kallimasse parketti, kallimasse keraamilisse plaati või hoopis paremasse tehnoseadmesse, kui see algselt plaanis oli. Kuigi esmapilgul tunduvad need summad olema suhteliselt väiksed siis palju väiksemaid muudatusi annavad kokku juba arvestatava summa. Sageli võib kaasneda mõne valikuga ka juba valminud pinna ümbertegemine ehk lisatöö.

Selliselt kaasneb kokkuvõttes tellijale tugev rahaline surve maja lõpufaasi jäävate tööde edukaks lõpetamiseks. Kahjuks tekib nii mõnigi kord olukord, kus mõned plaanitud ehitustööd tuleb jätta, kas üldse tegemata või tehakse väiksemas mahus kui oli algselt plaanis, kuna plaanitud rahalised vahendid on otsas.

Sagedane on olukord, kus näiteks piirdeaia, värava või tänavakivi paigaldus tuleb edasi lükata, rääkimata kardinate või muu sisustuse ostmisest.

Jää algselt läbikaalutud valikute juurde

Ehitamisel tasub teha peamine eeltöö oma valikutega projekteerimise etapis ja hoida oma algsest eelarvest võimalikult täpselt kinni kogu ehitusperioodi jooksul. Nii saavad kõik soovitud tööd tehtud ja tekib vähem ootamatusi.

Siiski tasub alati jätta oma maja ehitamisel lisakulude puhvriks u. 10-15% projekti maksumusest, kuna siiski teatud lisakulud ja muudatused enamasti tekivad ja nii saab neid ootamatuid kulusid katta ilma oma maja eelarvet ohustamata.