EÜ vastavusdeklaratsioon CE märgise kasutamise kohta - Finnlog palkmajad

EÜ vastavusdeklaratsioon CE märgise kasutamise kohta

Teatame rõõmuga, et Finnlogi palkmaja puitosa komplektile on omistatud EÜ vastavusdeklaratsioon CE märgise kasutamise kohta.

See on nii öelda toote „pass“, mis tõendab, et palkmaja puidukomponendid on kontrollitud ja vastavad nõuetele, mis on esitatud Euroopa Liidu Ehitustoodete määruses 305/2011/EU (Construction Products Regulation – CPR).

Palkmaja puitosa komplekt on määratletud Euroopa Tehnilise Hinnangu määruses 16/0020 (European Technical Assessment – ETA). Euroopa Tehniline Hinnang on heakskiitev tehniline tunnustus, mis antakse seoses ehitustoote sobivusega ettenähtud kasutuseks. ETA andmise protsessis hinnatakse ehitiste vastavust Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele, kui ehitises on kasutatud hinnatavat ehitustoodet. Eesmärk on, et ehitustoote kasutaja saaks kindel olla, et selle toote kasutamine aitab tal tagada ehitise vastavuse kõigile kohalduvatele nõuetele.

ETA hinnangu võib anda siis, kui ühtlustatud standardeid ei ole saadaval. ETA võimaldab tootjatel panna CE märgistuse oma toodetele. ETA antakse välja juhul, kui mõni järgnevatest tingimustest on täidetud:

1. Toote kohta ei ole asjakohast harmoneeritud standardit
2. Standardil ei ole Euroopa Komisjoni heakskiitu
3. Euroopa komisjon leiab, et standardit ei saa arendada (veel)
4. Toode on oluliselt erinev asjakohasest harmoniseeritud standardist

Lisaks äsja omistatud CE märgisele kinnitavad Soome Tehnikauuringute Keskuse Eurofins ja Venemaa Ehituskvaliteedi Keskuse sertifikaadid, et meie liimpalgid, liimpuit, sõrmjätkatud ehituspuit ning konstruktsioonid vastavad rangetele nõuetele.

Kõik Finnlogi sertifikaadid leiad siit.