Arhitekt loob väärtust - Finnlog

Arhitekt loob väärtust

Iga kodu algab projektist. Mida paremini on projekt läbi mõeldud seda mugavam ja funktsionaalsem on sellises majas elada. See mõttekäik aga sageli ununeb kui alustatakse oma maja projekti valikuga. Nimelt jäädakse kinni erinevate projektipankade ja näidisprojektide valikusse, kust võetud projektid ei arvesta ehituse tehnoloogiliste nüanssidega või nendega seotud piirangutega. Tundub lihtsam ja kiirem kui valida mõni näidisprojekt, mis esmapilgul täidab kõik soovid. Kas aga see on aga alati õige tee? Läheme teemasse veidi sügavamale.

Kui valitakse projektipanga projekt siis üldjuhul tehakse siiski kompromisse oma valikutes. Maja ruumiprogramm, funktsionaalsus ja arhitektuur ning sisekujunduse lahendus hakkavad koosmõjus tööle ainult siis kui need arvestavad sinna maja elama asuvate inimeste eelistusi.

Samuti on ülioluline, et kogu ehituse maksumus peab arvestama kliendi võimalustega. Valides tüüpprojekti ning kui ei kaasata arhitekti, kes kohandaks lahendust kliendi vajadustele vastavaks, on suurem tõenäosus, et selline projekt ei lähegi käiku või ebaõnnestub. Mõlemal juhul kaasneb ebamõistlik ajaline – ja rahaline kulu.

Finnlogi kogemus näitab, et kui klient kaasab meie ettevõttest arhitekti siis sellises koostöös projekteeritud majad realiseeruvad suure tõenäosusega, samas väljapoolt maja sisse tulnud projektid mitte alati.

Finnlogi arhitektide eesmärgiks ei ole luua mitte ainult kliendi vajadustele ja soovidele parimat ruumiprogrammi, funktsionaalsust või disaini, vaid teha seda ka kliendi vajaduste ja võimalusi arvestava eelarvega.

Finnlogi meeskonnal on väga hea tunnetus projektide ehitusmaksumuste hindamisel, mis tuleneb igapäevaselt erinevate terviklahenduste väljatöötamisel ja elluviimisel saadud pikaajalisel kogemusel. Nii on võimalik juba projekteerimise faasis mõjutada projekti eelarvet tellija võimalustele ning soovidele vastavaks ja seeläbi projekt ellu viia.

Samuti ei ole vähetähtis, et sellises heas koostöös projekteeritud ja valminud majade puhul tunnetab klient kokkuvõttes oma maja väärtust rohkem ning rahulolu oma majast seeläbi suurem.

Raja oma kodu Finnlogi arhitektide abiga!