Kampaaniatingimused

  1. Kampaania korraldaja
   Finnlog OÜ (edaspidi “Finnlog” või “Korraldaja”), äriregistri kood 12229647; aadress: Järvevana tee 9, 11314 Tallinn, Eesti; meiliaadress: info(at)finnlog.ee; telefon: +372 622 5845
  2. Osalemise kriteeriumid
   Loosimises osalemiseks tuleb liituda lingil oleva Facebooki evendiga (edaspidi „event“) ja märkida staatuseks „osalen“ või “huvitatud”.
  3. Kampaania kestus
   Kampaaniaperiood on 3 juuli kuni 21 august 2020 (kaasa arvatud). Loosimine toimub 22. augustil.
  4. Õigus kampaaniapakkumisele
   Kampaaniapakkumise rakendamise aluseks on kampaaniaperioodil Facebookis Finnlogi evendiga liitumine.
  5. Lisatingimused
   Korraldaja jätab endale õiguse igal hetkel ilma eelneva teavituseta lõpetada kampaania ja peatada pakkumine vääramatu jõu (force majeure), kampaaniareeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel. Korraldaja teavitab sellest kodulehe vahendusel. Kampaaniapakkumise väärtust ei maksta osaliselt ega täielikult välja rahas ja kampaaniapakkumist ei vahetata muu asja ega teenuse vastu.
  6. Kampaania reeglid puudutavad kõiki osalejaid
   Kampaania läbiviimise korra on kampaania korraldaja kehtestanud käesolevates reeglites. Kõik kampaania korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Korraldaja jätab endale õiguse kampaania reegleid muuta.
  7. Kohaldatav seadus ja vaidluste lahendamine
   Reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Kõik pretensioonid kampaania korraldamise kohta tuleb saata Korraldaja meiliaadressile info(at)finnlog.ee või kirjalikult Korraldajale aadressil: Finnlog OÜ, Järvevana tee 9, 11314 Tallinn, Eesti, märgufraasiga “Finnlog katusekampaania” hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast kampaania lõppemist.