Usaldusväärse ehitaja valimine!

Ehitusega seotud investeeringud on suured ja seetõttu kaalub enamik tellijaid igat oma ehitusotsust pikalt ja põhjalikult ning soovib oma riske maandada. Kuidas hinnata ehitusfirmat ja millist eeltööd iga tellija peaks tegema? Vaatama lähemalt olulisemaid teemasid, millega tellijal tasuks tegeleda, et ehitaja valikut ei peaks hiljem kahetsema.

Usaldusväärsus

Arusaadavalt soovib iga tellija teada, kas ettevõtte, kes tema majaga hakkab tegelema, on suuteline kokkulepetest kinni pidama ja neid kvaliteetselt täitma. Tellijat huvitab kaua on ettevõte tegutsenud, milline on ettevõtte krediidireiting, millise väljaõppe ja kogemusega on tema majaga tegutsema hakkavad inimesed ning milline on võtmeisikute taust ja pühendumus.

Tänapäeval on äärmiselt lihtne internetis taustauuringuid teha ja mõnest registrist uurida ettevõtte vanust ja uurida finantstulemusi (näiteks väikse tasu eest ettevõtte majandusaasta aruandest). Kui ettevõttel läheb majanduslikult hästi siis on tema majandustulemused või krediidireiting ka enamasti ettevõtte kodulehel kirjas. Enamike ettevõtete kodulehelt on leitav ka võtmeisikute info ja sageli ka inimeste töötamise aeg ettevõttes.

Usaldusväärsus ei tähenda seda, et ettevõttel ei oleks vahel ebaõnnestumisi või probleeme. Pole vist ühtegi ettevõtet, kus kõik plaanitu on alati 100%-liselt õnnestuks. Usaldusväärsus tähendab probleemidega hakkama saamist ja nendest õppimist. Üldjuhul näitab ettevõtte pikk ajalugu, et suudetakse pakkuda turul hea teenust ning suudetakse areneda ja uute vajadustega kaasas käia.

Läbi ettevõtte võtmeisikute tajub tellija ettevõtte töökultuuri ning kujundab oma hinnangu ettevõtte suhtes.

Varasem kogemus

Suur ehitatud majade arv näitab kindlasti tellijate usaldust, kuid suurest arvust veelgi olulisem on varasemate tellija reaalne kogemus. See kogemus kajastab nii ehitusprotsessi, kuid ka kindlasti hinnangut lõpptulemusele. Tagasiside kaudu saab teada, kui hea on sellises majas elada ja kas selle ettevõtte poolt ehitatud majaga on mingeid probleeme.

Hea ettevõtte kogub ise oma klientidelt tagasisidet ning teeb selle alusel kokkuvõtteid oma töö parandamiseks. Head koostööd ja kvaliteeti näitab ka see, kui varasem tellija lubab oma arvamuse avaldada ettevõtte kodulehel või on valmis vajadusel oma maja ehituskvaliteedi osas jagama kogemusi näiteks telefoni teel järgmistele võimalikele tellijatele.

Ehituse eelarvest kinnipidamine

Üks suurim ja sagedasem probleem on ehitustööde tellimisel on algse eelarve ületamine. Iga tellija soovib, et tema maja puhul ei tekiks ehitustööde käigus pealesunnitud lisakulusid ning plaanitud tööd saavad lepingujärgse hinnaga tehtud.

Eelisseisus on need ehitusfirmad, kes omavad tooteportfelli, milles leiduvad majad on läbi ehitatud ja eelarved täpsed. Sellisel juhul ei ole tellijal oodata üllatusi ning eelarvest peetakse kinni. Kindlasti on kasulik enne lepingu sõlmimist põhjalikult ehitajaga eelarve üle vaadata, et arusaam, millised tööd täpselt hinnas sisalduvad, oleksid ühesugused.