Tehnoruumi asukoht on oluline - Finnlog

Tehnoruumi asukoht on oluline

„Äsja on valmis saanud uus kodu, mille elanikud kolivad rõõmsalt ja ootusärevalt uhiuude majja. Kätte jõuab esimene öö, millal uues kodus ööbitakse. Öö hakul, kui pereliikmed magama sätivad, selgub ootamatult, et ühes magamistoas ei õnnestu kuidagi rahulikult magama jääda, kuna läbi seina kostub tehnoseadmete töötamisega kaasnev müra.“

Kahjuks on eelkirjeldatud probleem maha kirjutatud tegelikust elust. Nii mõnigi oma uude koju koliv pere kogeb tehnoruumist kostuvate seadmete töötamisega kaasnevat müra või vibratsiooni, mis halvemal juhul seal ruumis magada ei lasegi.

Milles on probleem?

Peamine põhjus seisneb selles, et maja ruumiplaan on lahendatud selliselt, et tehnoruum paikneb magamistoa kõrval. Nii kandub tehnoruumi seadmete müra ja vibratsioon nii seina kui põrandakonstruktsiooni kaudu kõrvalruumi ja tekitab suurt probleemi.

Peamiselt tekitavad müra ja vibratsiooni ventilatsiooniagregaat, soojuspump ja tsirkulatsioonipump. Kõik seadmed kokku võivad luua mürafooni, et just öisel ajal, kui majas on kõige vaiksem, kostub tehnoseadmetest tekkiv müra eriti  tugevalt ja häirivalt. Teatud mahus õnnestub seadmete vibratsiooni vähendada sobilike mürasummutavate alustega või näiteks kummitihenditega, kuid mitte alati.

Ruumiplaan, kus tehnoruum on planeeritud magamisto kõrvale, on seotud suure mürariskiga ja on väga keeruline täielikult soovitud mürapidavust saavutada. Vajadusel saab ka tehnoruumiga piirnevat seina täiendavalt isoleerida või ehitada topeltsein, kuid üldjuhul võtab see ära osa ruumi pinnast ning isegi siis ei pruugi lõpptulemus olla täiesti müravaba.

Kavanda tehnoruumi asukoht magamistubadest kaugemale

Maja projekteerimise faasis tuleb erilist tähelepanu pöörata tehnoruumi asukohale. Tehnoruum tuleks paigutada ruumiplaanis selliselt, et see oleks võimalikult kaugel magamistubadest ja elutoast. Parim lahendus on selline, et kus tehnoruum on paigutatud eraldi grupeeritud ruumiplaani osana koos sauna, pesuruumi, WC ja majapidamisruumiga. Lisaks tuleb kasuks, kui tehnoruumi on sissepääs väljast, mitte läbi maja.

Üldjuhul projekteerijad arvestavad võimaliku müraprobleemi tekkimisega ja paigutavad tehnoruumi magamistubadest kaugemale, kuid olenevalt maja kujust ja optimaalsest ruumiplaanist kipub siiski ka tekkima projekte, kus see nii ei ole.

Kokkuvõttes tasub igal tellijal oma hilisema kodurahu ja hea une tagamiseks kontrollida varakult oma ehitatava maja projekti ning uurida plaanilt tehnoruumi asukohta. Kui tehnoruum ei asu mingil põhjusel magamistubadest kaugemal siis tuleks paluda teha projektis muudatus ning tehnoruum viia magamistubadest võimalikult kaugele.